13 maart 2023

Brief van Henk Jumelet aan de inwoners van Drenthe

Beste kiezer, 

Vorige week kreeg ik de vraag gesteld: Waar doe je het allemaal voor?

Als je op campagne voor de Provinciale Staten bent, is dat een heel indringende vraag, kan ik melden!

Je bent met vele vrijwilligers druk bezig met folderen, er zijn dagelijks debatten en op zaterdag 4 en 11 maart was onze tour de Jumelet; met de bus op werkbezoeken door Drenthe.

Mijn antwoord is klip en klaar: Ik doe het met hart en ziel voor Drenthe en alle inwoners. 

Ja, we horen over grote problemen en over onzekerheid en wantrouwen. 
Zoals over de stikstofcrisis, over de energierekening en over het tekort aan woningen voor onze jongeren. 
Terechte zorgen, zeg ik. En dan hebben we het nog niet eens over de onveiligheid die ervaren wordt door de aanwezigheid van de wolf in Drenthe.
Maar er worden, helaas, vaak door partijen geen oplossingen genoemd.

Ik ben er van overtuigd dat we nóg beter naar elkaar moeten luisteren en samen moeten werken aan die oplossingen. 
Want er is veel kennis bij onze inwoners en veel mensen, die ik spreek, willen graag een bijdrage te leveren aan de toekomst van ons mooie Drenthe.

Ik heb me in de afgelopen periode mogen inzetten voor Drenthe, voor u. 
Dat was niet altijd makkelijk en het zal de komende jaren niet makkelijk worden met de belangrijke keuzes die we hebben te maken. Maar als je wilt, dat het met onze provincie goed gaat en iedereen kansen krijgt om mee te doen, dan is het alle moeite waard.

Ik vraag u en jou daarom: ga woensdag 15 maart stemmen voor Provinciale Staten en de Waterschappen. Stem voor respect, saamhorigheid en een leefbaar platteland! 

Met een hartelijke groet,

Henk Jumelet, lijsttrekker CDA Drenthe #WijStaanVoorDrenthe

“Het gaat pas goed met Nederland als het in alle regio’s goed gaat. Daarom investeert het CDA in nieuwe betaalbare woningen en werken we aan goede banen. Wij willen geen wolf in Drenthe en we bieden onze boeren perspectief. Hier gaan we respectvol met elkaar om.”    
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.