20 maart 2024

CDA: 200% eens met extra inzet op ondermijnende criminaliteit

In de commissievergadering van Provinciale Staten op 20 maart 2024 werd gesproken over het voorstel extra middelen vrij te maken ten behoeve van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. In concreto ging het over de uitbreiding voor meer capaciteit bij de beoordeling van de wet bevordering intergriteitbeoordelingen openbare overheid (de BIBOB wetgeving).

Het voorstel van GS betrof het inzetten van 1,5 fte beleidscapaciteit voor de aanpak van ondermijning en het uitvoeren van de wet BIBOB.  

Verleiding snel geld ligt ook het platteland op de loer, criminaliteit is keihard!
Namens het CDA concludeerde fractievoorzitter Bart van Dekken “dat de verleiding om snel geld te verdienen ook op het platteland op de loer ligt  en dat de problemen rondom ondermijning complex zijn. De sociaal maatschappelijke problemen zijn dramatisch. In het criminele circuit is er geen sprake van garanties of afbetalingsregelingen.  Het circuit is keihard, intimiderend en vaak onmenselijk”

Goede voorlichting -  wees niet naïef!
Bart van Dekken benadrukte het belang van goede voorlichting.  Aan de jeugd, maar ook via social media en publieksacties in brede zin. Om te zorgen voor bewustwording van de risico’s die je loopt als je naïef mee gaat doen met zaken die heel verkeerd kunnen uitpakken. Daarom moet de Provincie een sterke samenwerking met het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum Criminaliteit (RIEC) in de aanwezigheid van de Commissaris van de Koning in dat centrum bevorderen.

We willen weten met wie we aan tafel zitten
Bart van Dekken sprak voor 200% zijn steun uit aan het voorstel voor meer capaciteit voor BIBOB. Ook het CDA wil dat, op het moment dat iets vergund wordt, duidelijk is met wíe we aan tafel zitten. 

De hele bijdrage van Bart van Dekken lezen? Klik hier 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.