27 oktober 2021

CDA akkoord met Provinciale steun aan Muelink & Grol Group Europe BV

Op de agenda van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE), die gehouden werd op woensdag 27 oktober 2021, stond onder andere financiële steun aan Muelink & Grol Group Europe BV te Assen. Dit bedrijf dat wereldwijd actief is op het gebied van ontwikkeling en fabricage van oplossingen voor rookgasafvoer en ventilatie, heeft het voornemen zijn verouderde vestigingen in Groningen en Assen samen te voegen op één locatie. De keuze was daarbij uiteindelijk tussen vertrek naar Polen of investeren hier in de regio.  De keuze is uiteindelijk gevallen op de locatie Assen-Zuid. 

Werkgelegenheid belangrijk
Het behoud van werkgelegenheid is voor de provincie een belangrijk speerpunt. Als er zich kansen voordoen om deze werkgelegenheid niet alleen te behouden maar ook structureel te versterken, wil het College van Gedeputeerde Staten hieraan meewerken. De plannen van het bedrijf betreffen het investeren in een compleet nieuwe productielocatie (smart factory) in Assen-Zuid, maar ook het investeren in de oprichting van een European Innovation & Competence Centre en de start van een eigen distributiecentrum. De steun omvat een financiële bijdrage van € 1.250.000, - dat gezien wordt als staatssteun. Richting de Europese Commissie kan goed onderbouwd worden dat er in dit geval sprake is van een nieuwe economische activiteit bij het oprichten van de nieuwe vestiging in Assen. Zodra de beschikking is verzonden aan de M&G Group, dient de steunverlening binnen twintig werkdagen aan de Europese Commissie te worden kennisgegeven.

Aanwinst voor de provincie
Statenlid Ceciel Mentink is op dit onderwerp woordvoerder namens de CDA-Statenfractie en zij vindt dat dit bedrijf met innovatieve ideeën een aanwinst is voor de provincie. “We mogen als provincie content zijn dat deze onderneming zich wil vestigen in Assen en niet naar Polen gaat want dat was ook een overweging. De CDA-fractie vindt haar uitgangspunten zoals rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en solidariteit terug in deze onderneming. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen via sociale werkplekken, dagbesteding en begeleid werken worden in gezet. Daarnaast wordt een duurzaam bedrijfsgebouw gerealiseerd en men heeft een sociaal plan om voor degene die niet mee wil verhuizen naar de nieuwe locatie een goede oplossing te zoeken in samenwerking met de vakbonden. Daarnaast geeft het de provincie een boost in de economie. Wij hebben er vertrouwen erin dat dit bedrijf stabiliteit heeft en voorbereid is op de toekomst met een goed uitgangpositie voor werkgelegenheid. Maar het is ook goed voor ontwikkeling voor hoog opgeleiden waar men de samenwerking zoekt met hogescholen in de regio en daarmee ook het behoud creëert om technisch personeel hier in deze regio te houden. Al deze elementen geeft ons de doorslag om akkoord te gaan met dit voorstel.”

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 10 november 2021 is ingestemd met de financiële steun aan het bedrijf.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.