18 april 2024

CDA: behalen doelen DPLG stap-voor-stap

In de op 17 april 2024 gehouden commissievergadering van Provinciale Staten is gesproken over de maatregelpakketten Drents Programma Landelijk Gebied (DPLG) die vanuit GS zijn verzonden aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Het betreft een verbeterde versie van de in 2023 opgestelde concept maatregelpakketten. De maatregelen betreffen activiteiten die in de periode 2024-2026 kunnen worden ondernomen om te werken aan de doelen van het NPLG.

Het CDA, bij monde van Sonja Hilgenga-van Dam, onderschreef de analyse van de landelijke commissie dat de enige manier om de doelen te halen is: stap-voor-stap doorgaan! Zij complimenteerde het college met het zetten van de eerste concrete stappen.

Doelsturing in plaats van generieke maatregelen  
Sonja Hilgenga sprak waardering uit voor de transitiepakketten om geleidelijk naar een andere vorm van bedrijfsvoering te komen.  “Het CDA kiest nadrukkelijk voor het werken aan doelsturing in plaats van generieke maatregelen. Zo kunnen agrariërs keuzes maken in de bedrijfsvoering die past bij de ondernemer en blijft binnen de milieu gebruiksruimte die aan de sector geboden is”.  

CDA mist doelen behoud landbouwareaal 
Het CDA is blij dat de provincie van onderaf met betrokken inwoners en agrariërs een plan wil maken. Dat sluit goed aan op de nadruk die het CDA steeds legt op participatie, verwoordde Sonja Hilgenga. Helaas mist het CDA in het stuk de doelen gericht op het behoud van het landbouwareaal tenslotte is landbouwgrond een kenmerkend onderdeel van het Drentse landelijke gebied. 

Geen koeien geen gras – tegeltje voor de gedeputeerde
Mevrouw Hilgenga benadrukte dat grasland een grote bijdrage levert aan de opname van CO2. Bovendien kan grasland zorgen voor goede overgangsgebieden bij water- en natuuropgaven.
Mevrouw Hilgenga sloot de bijdrage van het CDA af met het aanbieden van een attentie aan gedeputeerde Jisse Otter als een blijvende herinnering aan het belang van grasland, in de vorm van een tegeltje met de tekst: “Geen koeien geen gras”.
De hele bijdrage van Sonja Hilgenga lezen? Klik hier
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.