15 mei 2019

CDA bezorgd over de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD)

De twaalf Drentse gemeenten en de provincie Drenthe zijn samen eigenaar van de RUD Drenthe en sturen deze ook samen aan. Alle dertien deelnemende partijen hebben bij de start van de RUD Drenthe het milieubrede takenpakket ingebracht. Het bestuur, waarin de twaalf gemeenten en de provincie zijn vertegenwoordigd, is gezamenlijk verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken op milieugebied voor heel Drenthe.

Bij de behandeling van de jaarstukken was de woordvoerder van het CDA, Ceciel Mentink-Broekhuis, bezorgd over de continuïteit van de toezichthoudende en handhavende taken van de dienst. Wel had zij waardering voor de inspanningen die de organisatie zich getroost bij het proces van verbetering en ontwikkeling. Het ziekteverzuim bij de RUD baart de CDA-fractie grote zorgen omdat mede daardoor werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd en er mensen moeten worden ingehuurd wat ook weer extra geld kost. “We zijn inmiddels al een jaar of vijf onderweg met de RUD en nog steeds is de organisatie niet in control. Zijn de aangenomen maatregelen wel effectief genoeg”, zo vroeg de Christendemocrate zich af.

Aan het College van Gedeputeerde Staten vroeg Ceciel of er wel voldoende personeel is om ingezet te worden als in 2021 naar verwachting de nieuwe Omgevingswet wordt aangenomen. “Wij zijn benieuwd hoe men dit gaat oplossen, tenslotte gaan we allemaal voor hetzelfde doel, namelijk een goede organisatie die de milieuwetgeving handhaaft en controles uitvoert”, zo besloot zij haar bijdrage aan het debat in de vergadering van de Algemene Statencommissie van Provinciale Straten in Drenthe.
Verantwoordelijk gedeputeerde Bijl vroeg de commissieleden de organisatie wat lucht te gunnen zodat zij op niveau kan komen. Het is volgens hem ook belangrijk in te stemmen met het voorstel om extra geld beschikbaar te stellen voor het ontwikkelprogramma. Hiermee is volgens hem de kans groot dat zowel de financiën als de organisatie van de RUD op sterkte komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.