10 maart 2023

CDA bijeenkomst over Leefbare en bereikbare dorpen in Tynaarlo

Het CDA Tynaarlo organiseerde op 8 maart een verkiezingsbijeenkomst in Herberg Hilbrantz in Eelde met als onderwerp: hoe we het krijgen van  Leefbare en bereikbare dorpen in Tynaarlo kunnen aanpakken. Hiervoor waren een aantal sprekers uitgenodigd. 

Als eerste kwam gedeputeerde en CDA lijsttrekker Henk Jumelet aan het woord. Hij ging in eerste instantie in op een aantal protesten, die de laatste periode in Drenthe zijn geweest. Er is zeven keer geprotesteerd bij het provinciehuis, waarvan vijf boerenprotesten. In Drenthe staan we echter niet tegenover maar naast elkaar. Het is belangrijk om verbinding te zoeken. In Drenthe  staan we voor het landschap en onze landbouw. Bij ons staat het Drents belang voorop. In Den Haag vindt men de  Drentse opstelling wel eens vervelend omdat wij voor onze provincie staan. Dat botst in de praktijk wel eens met Haagse belangen. 

Bart van Dekken, fractievoorzitter, bracht naar voren dat men met het CDA weet wat men heeft. Het CDA Drenthe is een club van en voor het platteland en wij hebben in het Westen niets te zoeken, aldus de spreker.

Daarna was het woord aan Eline Vedder. Zij bracht in het kader van bijvoorbeeld de boerenprotesten naar voren dat het praktisch niet te doen is om een natuurlijk proces op papier te zetten. Zij gaf aan, dat Drenthe te klein is voor de wolf. Wat ons betreft, aldus spreekster, gaat de beschermde status van de wolf naar beneden. Een bezoeker gaf aan, zorgen te hebben over het lot van de kleine kernen. Wat doet u om die positie te versterken? Als reactie werd gegeven, dat het CDA zich blijft inzetten voor het behoud en versterking van voorzieningen op het platteland. Op een vraag uit de zaal over het  niveau van voorzieningen werd aangegeven, dat de provinciale fractie zich hard blijft maken voor het zo weinig mogelijk beperken van OV-lijnen en dat wordt gekeken naar nieuwe mogelijkheden voor het Openbaar Vervoer. Wij staan voor een goede bereikbaarheid van onze dorpen en kernen. Een aanwezige vroeg of de provincie ook bijdraagt aan het behoud en versterking van dorpshuizen. Dat is toch een gemeentelijke zaak. Henk Jumelet gaf aan, dat de inwoners hier zelf aan zet en verantwoordelijk voor zijn. De provincie wil hier echter wel aan bijdragen door tegemoetkoming in de energielasten om deze voorzieningen in stand te houden. Het is de ruggengraat van de maatschappij. Een aanwezige gaf aan zich zorgen te maken over de beschikbaarheid van vrijwilligers bij allerlei activiteiten. Overal zie je dezelfde vrijwilligers. Zij deed een oproep om deze mensen meer handvatten te geven.

Vervolgens was het woord aan Hermien Kerperien en Auke Dijkstra, kandidaten voor respectievelijk de Waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Zij brachten naar voren welke taken  de waterschappen uitvoeren en wat het belang van deze organisaties is.

Tenslotte was het woord aan Martien Visser, lector energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Hij bracht het belang van voldoende betaalbare en tevens schone energie in beeld. Ons land heeft de eerder door de EU gestelde doelstellingen voor wat betreft de energietransitie gehaald. Op de verschillende vragen vanuit de zaal werd een antwoord gegeven.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.