04 juli 2023

CDA blij met coalitieakkoord in Drenthe

Namens de CDA-fractie in Drenthe hebben Henk Jumelet en Bart van Dekken na de verkiezingen met andere partijen (BBB, PvdA en VVD) gesproken over een coalitieakkoord en een nieuw college van Gedeputeerde Staten. Daarbij is uitgebreid de tijd genomen om alle onderwerpen goed te bespreken. Nu is het zover, donderdag a.s. (6 juli) is er een persmoment waarbij meer duidelijkheid gegeven zal worden over het coalitieakkoord en de samenstelling van het nieuw beoogde College van Gedeputeerde Staten. Henk Jumelet is verheugd met het resultaat. ‘Het waren intensieve maanden waarbij we echt heel veel tijd besteed hebben om alle onderwerpen goed met elkaar te bespreken. Veel uit ons verkiezingsprogramma is in het coalitieakkoord terecht gekomen. Voor Drenthe en het CDA ligt er nu een goed resultaat.” Het nieuwe College van Gedeputeerde Staten zal geïnstalleerd worden tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 12 juli a.s. Als eerstopvolgende zal Gertjan Zuur geïnstalleerd worden als Statenlid voor het CDA.

De fractie nodigt op 9 september a.s. alle CDA-leden uit in de Statenzaal van het Provinciehuis voor een nadere kennismaking en een toelichting op de afgelopen periode, de coalitiebesprekingen en het gesloten coalitieakkoord.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.