29 september 2021

CDA blij met regie op zonne-akkers

De Provinciale Omgevingsverordening, laatstelijk vastgesteld in 2018, moet aangepast worden vanwege een aantal actuele ontwikkelingen waaronder wijziging van Europese regelgeving. Het concept van deze verordening, dat geruime tijd ter inzage heeft gelegen en waarvoor de Drentse gemeenten en de Waterschappen zijn geconsulteerd, stond ter vaststelling op de agenda van Provinciale Staten die werd gehouden op woensdag 29 september 2021. Een belangrijk gewijzigd onderdeel van de verordening is de maximalisering van de hectares zonne-akkers in Drenthe. Doel daarvan is het provinciale landschap te beschermen en de ongebreidelde groei van de hoeveelheid zonne-akkers te voorkomen.

Rentmeesterschap is ook regie
De CDA-fractie pleit volgens woordvoerder Eline Vedder al sinds de uitvinding van het woord ‘energietransitie’ voor regie op zonne-akkers. “Voor diegenen die weten dat Rentmeesterschap één van de kernwaarden van het CDA is, zou dat misschien aanleiding kunnen zijn voor opgetrokken wenkbrauwen. Maar het is juist vanwege het rentmeesterschap dat we die regie belangrijk vinden, omdat we zien dat er meerdere grote opgaven tegelijk druk uitoefenen op het stukje aarde, in dit geval Drenthe, waarvoor we verantwoordelijk zijn en aan onze kinderen willen doorgeven. En dus hebben we altijd gehamerd op balans en op zorgvuldig omgaan met ruimtegebruik. Omdat we zien dat de combinatie van ijverige energie-cowboys, de vrije markt economie en de optelsom van wisselend gemeentelijk beleid over zonneakkers er echt niet vanzelf voor gaan zorgen dat we ons mooie Drentse landschap en goede landbouwgrond voldoende ontzien.” Eline zegt dat niet voor niets de CDA-fractie dan ook op 1 juli 2020 de aangenomen VVD-motie ‘Zon op Daken’ van harte mede heeft ingediend.  Dat zij altijd dringend de oproep heeft gedaan om regie op zonne-akkers ook echt serieus vorm te gaan geven en het liefst te borgen in een gewijzigde omgevingsverordening. “Een boodschap die overigens tot een jaar geleden niet altijd zo enthousiast ontvangen is door het College van Gedeputeerde Staten. Maar zie daar, vasthoudendheid, constructieve samenwerking en een beetje geduld leiden vandaag tot een naar onze bescheiden mening verstandig voorstel. Onze complimenten voor de gedeputeerde voor deze maximering van zonne-akkers in de omgevingsverordening en de CDA-fractie zal straks met enthousiasme vóór het vaststellen van deze POV stemmen.”
Het voorstel werd aangenomen met 37 stemmen voor en 1 tegen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.