17 april 2024

CDA: bouw nieuwe woningen ambitieuzer aanvliegen!

In de commissievergadering van Provinciale Staten op 17  april 2024 werd aan PS gevraagd wensen en bedenkingen te uiten voor de ontwikkeling van de nieuwe Drentse woonagenda voor de periode 2024-2028.

CDA mist gevoel voor urgentie en innovatie

CDA Fractievoorzitter Bart van Dekken sprak positieve waardering uit rondom de uitgangspunten van deze notitie en de gedrevenheid van gedeputeerde Turenhout op dit dossier. Voor het CDA  als architect van de slogan “voor elke Drent een eigen (t)huis,  is dit onderwerp topprioriteit in deze collegeperiode. Echter, het CDA ziet op deze manier de realisatie van 13.000 nieuwbouwwoningen tot 2030 niet slagen, en mist urgentie ook bij de op dit moment formerende partijen in Den Haag. 

Woningen bouwen met extra steun van het Rijk
Bart van Dekken pleitte voor het volgen van scenario B van de Nationale Woon- en Bouwagenda:  “Een scenario van 18.800 woningen met extra steun van het Rijk? Ook gegeven de aangrijpende woningnood in onze provincie moet onze ambitie echt nog hoger dan de 13.000 woningen.” Het CDA ziet hier mogelijkheden mits “we elk dorp van een extra straat voorzien en elke stad met meerdere bouwlagen omhoog laten gaan. Wij gaan dus voor inbreiden, ombouwen van leegstand en uitbreiden!

Duurzamer en circulair bouwen
Bart van Dekken riep daarnaast op om  bij het realiseren van nieuwbouw meer duurzamer en circulair te handelen, onder meer door het gebruik van regenwater in plaats van drinkwater. Hij vroeg een reactie van GS op dit onderwerp dat ook in het coalitieakkoord is gepropageerd. 


Het hele betoog van Bart van Dekken lezen? Klik hier
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.