12 februari 2019

CDA duurzaamheidsberaad Drenthe van start

Op 6 februari j.l. was in het duurzaamheidscentrum in Assen de eerste bijeenkomst van het CDA duurzaamheidsberaad Drenthe. Door de 9 aanwezige afdelingen (Noorderveld, Assen en Coevorden ontbraken) werden de eerste ervaringen uitgewisseld en de eerste afspraken gemaakt. 

Het duurzaamheidsberaad Drenthe is een initiatief van raadslid Klaas Kroezen en Statenlid Klaas Neutel. Het plan om tot zo’n beraad te komen speelde al langer, maar gezien alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en energie is onlangs de knoop doorgehakt om deze eerste bijeenkomst te beleggen. Iedereen was het er over eens dat duurzaamheid meer is dan energietransitie, het gaat ook over circulaire economie, openbaar vervoer en bijvoorbeeld streekproducten. Welke rol kan/gaat waterstof spelen in de toekomst? 

Wat is de bedoeling
Er was in Drenthe geen netwerk van energie- c.q. duurzaamheidswoordvoerders. Dat deed de gedachte opkomen om zo’n overleg of netwerk op te richten. Het doel is dus om kennis en ervaring uit te wisselen. Niet telkens in iedere gemeente of in de staten het wiel opnieuw uitvinden. Maar elkaar als bestuurders helpen en ondersteunen en ervaring en informatie uitwisselen. Er is ook besloten contact te zoeken met het landelijk CDA duurzaamheid beraad.

Er gebeurt al veel
Ook werd duidelijk dat er in Drentse gemeenten al veel gebeurt. De plannen om groene stroom op te wekken zijn zo omvangrijk dat de leidingen van Enexis de stroom niet aan kunnen.  

Het plan is om een WhatsApp groep te starten. Iedereen mag andere CDA-ers aanmelden, maar dan wel even met een introductie. Het streven is om vanuit elke gemeente tenminste de woordvoerder in de app hebben staan. Aanmelden bij Dick Sybenga, dsybenga@aaenhunze.nl. De beheerder van de WhatsApp-groep en het e-mailadressen bestand.

We zijn van start u hoort de komende tijd meer van ons! 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.