10 februari 2023

CDA-fractie wil steun voor paasvuurorganisaties bij stikstofberekeningen

Het stikstofvraagstuk raakt ook de paasvuurorganisaties. Die moeten namelijk aangeven hoeveel stikstof een paasvuur uitstoot en daar zijn ingewikkelde berekeningen voor nodig. Het CDA vindt dat de paasvuren in Drenthe behoren tot het cultureel erfgoed en dat organisaties die deze paasvuren organiseren niet de dupe mogen worden van ingewikkelde rekenmethodes die ook nog eens door gespecialiseerde bureaus gemaakt moeten worden. Want hierdoor komt er een onevenredig hoog administratieve en financiële druk bij de vrijwilligersorganisaties te liggen. In de provincie Overijssel heeft het College van Gedeputeerde Staten aangegeven dat zij de kosten van de stikstofberekeningen van Paasvuren voor haar rekening zal nemen. De CDA-Statenfractie zal bij de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, die gehouden zal worden op woensdag 15 februari, vragen stellen aan het College van GS of zij de Paasvuurorganisaties kunnen helpen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.