29 maart 2023

CDA gaat voor constructieve samenwerking en creatieve verbinding

Op woensdag 29 maart 2023 werden 43 nieuwe leden van Provinciale Staten geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning mevrouw Jetta Klijnsma. Omdat het aantal inwoners van Drenthe boven de 500.000 is gestegen, is het aantal statenzetels gewijzigd van 41 naar 43. Na de installatie vond het zogenaamde Duidingsdebat plaats in Provinciale Staten waarin de voorzitters van de huidige veertien fracties de verkiezingsuitslag duidden. Hieronder volgt integraal de bijdrage van Henk Jumelet.

Voorzitter, “Ontevreden burgers doen wat democratische burgers doen en dat is hun stem laten horen”, ik las deze zin in de NRC op 17 maart jl. En zo is het gegaan, breed onbehagen onder vele groepen in de samenleving, boeren en burgers, heeft zich vertaald in een niet eerder vertoonde verkiezingsuitslag in de provincies en een hoge opkomst. Zo ook hier bij ons in Drenthe en dat is veelzeggend.

Voorzitter, felicitaties voor de winnaars. De grote winnaar allereerst natuurlijk: De Boer Burger Beweging, BBB, jullie hebben het echt heel goed gedaan. Overal aanwezig, je kon niet om de vele spandoeken heen. Jullie zijn hier vandaag met maar liefst zeventien vertegenwoordigers in Provinciale Staten. Een grote verantwoordelijkheid en de verwachtingen zijn hooggespannen. 
Felicitatie ook voor de Partij voor de Dieren, nu met twee zetels en felicitatie voor nieuwkomer Volt met een zetel. Kortheidshalve, want we zijn met wel heel veel verliezers hier, alle andere partijen die hier vertegenwoordigd waren en zijn hebben zetels verloren. Ook mijn eigen partij het CDA.

Hoe voel je je nu, vroeg iemand me de dag na de verkiezingen. Ik twijfelde. Ja, als je op zaterdag 11 maart bij RTV Drenthe leest (we waren met onze dubbeldekker onderweg op campagne) dat er volgens de peiling maar een zetel zou overblijven van de vijf, dan ben je ongerust en dreigt grote teleurstelling. Met drie zetels uiteindelijk kon ik melden: opgelucht! Ja het kan verkeren…..Ook vanaf deze plaats dank aan alle kiezers die op het CDA gestemd hebben.

Voorzitter, positief is het hogere opkomstpercentage, dit keer ruim vijfenzestig procent, hoger dan vele voorgaande verkiezingen voor Provinciale Staten. Maar met een duidelijk signaal: veel kiezers zijn klaar met Den Haag. Het kabinet met ook mijn partij, het CDA, is het niet gelukt de verbinding te maken tussen beleid en de mensen in het land, of het nu gaat om de aanpak van stikstof, de buslijnen of de hogere energierekening. Vandaag het duidingsdebat, een belangrijk debat omdat we voor de eerste keer in de nieuwe samenstelling iets kunnen zeggen over de toekomst van onze provincie Drenthe. We verwachten verandering van het kabinet, daarbij hoe kunnen wij zelf bijdragen aan het herstel van vertrouwen, wat is ons antwoord op het maatschappelijk onbehagen? Wat vinden wij, wat vindt mijn fractie van belang en ik ben toch wel erg blij dat ik hier niet in mijn uppie ben.

Allereerst wil ik hier noemen: constructieve samenwerking en creatieve verbinding. Daar zijn wij van. Er komen grote vraagstukken op ons af de komende periode en dan is het belangrijk dat je hier uitspreekt dat je het samen wil doen, hier in het politieke debat, voor het beste voor Drenthe. En samen met onze inwoners, nog meer en beter. Want we moeten stem geven aan de zorgen, onvrede en onrust en verbinding leggen en overbruggen. En werken aan perspectief.

Voor het CDA Drenthe zijn meerdere thema’s belangrijk. Ik haal er drie wat nadrukkelijker naar voren:
1.    We willen werken vanuit het principe dat elke regio telt, gelijke kansen vraagt soms om ongelijke keuzes, zoals beschreven in ons eerder gepubliceerde rapport VoorHeelNederland. Niet efficiency staat voorop maar we staan voor de belangen van onze inwoners. Minder ik, meer Wij.
2.    Realistisch natuurbeleid in goede relatie en afstemming met de omgeving, met boeren en burgers
3.    Wonen, met voldoende woningen voor starters en onze ouderen.
Voorzitter, je hebt de neiging om hier nog veel meer te willen zeggen. Maar met veertien fracties moet u natuurlijk de tijd bewaken. Tot slot, om vol in te kunnen zetten op het beste voor Drenthe heeft mijn fractie een college voor ogen dat de weg goed kent in de Drentse samenleving, draagvlak heeft bij instellingen en maatschappelijke organisaties, de weg goed kent in Noord-Nederland, in Den Haag  en over de grens. Het initiatief voor de vorming van een nieuw college ligt wat ons betreft bij de BBB en daarbij merk ik op dat het CDA bereid is daaraan bij te dragen. We hebben inmiddels kennis mogen maken met de verkenner mevrouw Astrid Nienhuis. Het was een plezierig gesprek. Wij zien uit naar het vervolggesprek. #WijStaanVoorDrenthe en hebben #Zininmorgen!

Voorzitter, dank u wel.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.