13 juli 2023

CDA gaat voor de constructieve samenwerking en verbinding

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe, die gehouden werd op woensdag 12 juli, werd gedebatteerd over het coalitieakkoord ‘Samen bouwen we Drenthe’ dat door de fracties van BBB, PvdA, VVD en CDA onlangs is gesloten. “Het CDA-programma spreekt vaak over samenkracht, om iets te bereiken moet je het samen willen doen. Dat is voor ons de kern van dit coalitieprogramma”, zegt fractievoorzitter van het CDA, Bart van Dekken aan het begin van zijn bijdrage.

Verwachting is hoog
“In februari verscheen het CDA-rapport ‘Voor heel Nederland’ waarin de regionale ongelijkheid aan de orde wordt gesteld en nu is er het coalitieprogramma ‘Samen bouwen we Drenthe’, zo begon Bart zijn betoog. “De verwachting is hoog en dat is, gegeven de verkiezingsuitslag, te begrijpen. We hebben een intensief maar boeiend formatieproces achter ons liggen. Ik dank alle collega’s voor de -soms scherp op de inhoud maar steeds positief in intentie- om verbindend te blijven. In het bijzonder dank aan de uitstekende begeleiding door de formateurs Johan en Roelie en meer dan voortreffelijke ambtelijke ondersteuning. Wij zijn als CDA vooral positief ten opzichte van het akkoord omdat we als verbindende middenpartij rondom belangrijke thema’s een belangrijke inbreng kunnen houden. Ik denk aan de uitwerking van ons landelijk CDA-programma Voor Heel Nederland waarin het grote belang van elke regio wordt genoemd. En ondanks de val van een kabinet staan we voor het stevig positioneren van het platteland.  Voor het CDA Drenthe is dat meer een vitaal platteland en haar voorzieningen. En de voor het CDA belangrijke waarde vanuit noaberschap. Dat ligt als een hunebed in verbinding, robuust gewicht en onwrikbaarheid! En daar hoort een optimale bereikbaarheid bij voor Noord-Nederland en Drenthe in het bijzonder. Daarom nog meer inzet om Drenthe per spoor, weg, water, lucht maar ook via onze vitale infrastructuur te versterken. We moeten de problemen van een overbelast elektriciteitsnet oplossen en meer duurzame energie kunnen transporteren! Ik ben blij dat we als CDA vanuit de portefeuille mobiliteit, verkeer en openbaar vervoer maar ook in relatie tot de energie- en klimaattransitie onze verantwoordelijkheid mogen nemen.”

Contact-gedeputeerde als aanspreekpunt
“Bovenal ons idee om nog zichtbaarder en bereikbaarder te worden in de bestuurlijke samenwerking is van belang”, vervolgt Bart zijn betoog. “Dat er aanspreekpunten vanuit het College van Gedeputeerde Staten zullen komen in de rol van contact-gedeputeerden doet ons daarom goed. Die suggestie hadden wij als CDA al in petto voor de verkenner en het is goed om te zien dat dit principiële punt van anders zichtbaar zijn als bestuurders is erkent. De politiek moet weer van tekentafel terug op de keukentafel. Daarom moeten we meer werk maken van burgerparticipatie. Word lid van een politieke partij of beweging zo zou ik willen oproepen en blijf niet zeurend of drammend langs een zijlijn staan dat er niets van deugt! Neem, zoals een groot aantal nieuwe collega’s hier in dit parlement, je verantwoordelijkheid. Heb geen grote mond maar een constructieve houding en ga voor haalbare doelen! CDA Drenthe zal zich ook daarom inzetten voor een constructieve samenwerking en verbinden, zoals we dat ook tijdens het formatieproces hebben gedaan om polarisatie te voorkomen. We gaan samen wat voor Drenthe en de Drenten betekenen. Dit coalitieakkoord is een prima vertrekpunt voor de komende periode! Samen bouwen we aan Drenthe
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.