17 april 2024

CDA: inzet asielzoekers bij woningisolatie sympathiek

In de commissievergadering van Provinciale Staten op 17 april 2024 werd gesproken over een initiatiefvoorstel van de fractie Volt. Kern van het voorstel is het onderzoeken van de mogelijkheid vluchtelingen die wachten op een verblijfsstatus in te zetten voor het uitvoeren van isolatiewerkzaamheden voor sociale huurwoningen.  

Meerdere vliegen in één klap
Namens het CDA noemde statenlid Gertjan Zuur dit “een meer dan sympathiek idee”. Met een knipoog naar de Partij voor de Dieren stelde hij dat “op deze manier meerdere vliegen in één klap worden geslagen”. Dat is wat het CDA betreft de kracht van dit voorstel. Het CDA vindt het zeer de moeite waard de mogelijkheden in dezen te onderzoeken. Hij opperde de mogelijkheid aan te sluiten bij de Drentse Fix-teams. 

Onderzoeksrapport
In zijn betoog verwees Gertjan Zuur naar een onderzoeksrapport van de Universiteiten Brabant en Utrecht uit 2022, getiteld: ‘Arbeidspotentieel en arbeidsmarktloopbanen van vluchtelingen en asielgerechtigden’. Uit dit rapport valt af te leiden dat er voldoende mogelijkheden zijn tot inzet van nieuwkomers voor dergelijke taken. 

Inzet passend bij vaardigheden
Gertjan Zuur stelde dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de beoogde werkzaamheden zo goed mogelijk aansluiten bij de competenties van betrokkenen. Hij stelde: “Onderbenutting ligt op de loer en dat is onwenselijk”.

Erkenning knelpunten
In het door statenlid Zuur geciteerde rapport worden  ervaren knelpunten onderkend en genoemd, zowel bij de toetreding tot de arbeidsmarkt, als bij de doorstroming naar aansluitend werk. Deze zullen nader moeten worden onderzocht in het te vormen overleg.

CDA positief over voorstel
Gertjan Zuur benadrukte dat de CDA fractie positief is over het voorstel, ondanks onduidelijkheden en mogelijke gevolgen, waaronder financiële. Zij is benieuwd naar de verdere uitwerking van de plannen. 

Het hele betoog van Gertjan Zuur lezen? Klik hier
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.