24 juni 2020

CDA kritisch op reservepotjes van de provincie

Bij het agendapunt Begrotingswijziging had financieel woordvoerder van de CDA-Statenfractie Gertjan Zuur kritiek op het College van Gedeputeerde Staten. Op vragen van het CDA over financiering van het snelloket voor de vrijetijdssector antwoordde het College volgens Zuur minimaal en vaag. “In onze vrije vertaling: 'Ach, die reserve is toch groot genoeg en wordt wel weer aangevuld, om de geëxporteerde projecten te financieren, dus laten we deze maar kiezen.' Wat ons verbaast, en wij hebben dat eerder aangegeven, is het gemak waarmee reserves worden gevormd, gebruikt en als er geld nodig is, worden afgeroomd. Althans, zo komt het over. De ene Corona-maatregel gaat ten laste van de Investeringsagenda en de andere niet, met dit keer als reden dat de Investeringsagenda nog niet is vastgesteld. De onderbouwing van die verschillende keuzes is voor ons vaag en niet sluitend.

De CDA-fractie heeft al eerder aangegeven dat we graag nadere uitleg en toelichting willen over het beleid ten aanzien van de reserves. Wij zijn kritisch op het vormen én in stand houden van reserves, zonder dat daar een goede onderbouwing, een zo concreet mogelijke bestemming en realistische hoogte voor is vastgesteld, zogenaamde kunstmatige reserves. Ook via de werkgroep Programmabegroting hebben wij dit punt eerder ingebracht. Wij zien dan ook uit naar een overleg met de financiële woordvoerders waarbij wij hierover meer tekst en uitleg krijgen en ook een discussie over mogen en kunnen voeren, wellicht leidend tot een wijziging in het financiële beleid.”
 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.