15 mei 2019

CDA neemt al vast voorschot op positief financieel resultaat 2018

Het laatste bestuurlijke jaar van het op dit moment demissionaire College van Gedeputeerde Staten laat een mooi resultaat zien met op het eind een toevoeging van ruim 5,5 miljoen euro aan de vrij besteedbare reserves. Dat laatste is natuurlijk in de opstartfase van een nieuwe bestuursperiode prima, het geeft straks bij de voorjaarsnota een aansporing voor Provinciale Staten om met nieuwe ambities te komen.

Het moet wel heel raar lopen als we straks bijvoorbeeld geen meters kunnen maken met het ongelijkvloers maken van de kruising N34 en N33 bij de rotonde Gieten”. Met die opmerking nam Siemen Vegter als woordvoerder van de CDA-Statenfractie al vast een voorschot op een mogelijke besteding van het positieve resultaat van de provincie Drenthe in 2018. De CDA-fractie heeft hier vorig jaar voor gepleit en Siemen Vegter ziet de eerste schermutselingen al ontstaan. “De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt bij de jaarrekening, zowel op het punt van getrouwheid alsook de rechtmatigheid.”

Siemen Vegter vroeg de voorzitter om de felicitaties voor het mooie rapport, vergezeld van het positieve oordeel van de accountant, via het college over te brengen aan de ambtelijke organisatie. “De CDA-fractie is dankbaar voor de door hen verrichte inspanningen. Wij constateren dat het weerstandsvermogen van de provincie ruim op orde is en kunnen ons vinden in het voorstel zoals verwoord bij dit statenstuk. Natuurlijk is de CDA-Statenfractie wel erg nieuwsgierig naar de ambities van het nieuw aan te treden College van Gedeputeerde Staten, maar we hebben geduld. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.