06 maart 2024

CDA pleit voor krachtige omgevingsdienst

In de commissievergadering van 6 maart 2024 is Provinciale Staten gevraagd een zienswijze kenbaar te maken met trekking tot de wijziging van de Gemeenschappelijk Regeling Omgevingsdienst Drenthe en het voorstel de naam van de RUD te wijzigen in Omgevingsdienst Drenthe.
Fractievoorzitter Bart van Dekken stelde namens het CDA vast dat het door de nieuwe omgevingswet, en haar uitdagingen goed te verdedigen is dat de naam gaat wijzigen van RUD naar OD. Maar voor het CDA is dit toch niet goed genoeg. Het CDA vraagt:
-    Een betere positionering van de provincie in de GR
-    Een krachtiger omgevingsdienst
-    Voldoende aandacht voor het aspect handhaving. 

Afspraken belangrijk over gebruik schaarse ruimte leefomgeving 

Bart van Dekken benoemde dat, wanneer de leefomgeving te maken krijgt met schaarse ruimte, afspraken over wat wel of niet te doen steeds belangrijker worden. Wat betreft het CDA is er dan ook volop reden om de constructie van de Regionale Omgevingsdienst te verbeteren en de naam te wijzigen.  “We weten dat alle betrokken overheden zelf verantwoordelijk blijven voor de besluiten die men neemt rondom het afgeven van vergunningen maar de handhaving en toezicht daarbij graag gemeenschappelijk wil uitvoeren. En los van de afgegeven vergunningen zien we het aantal zaken rondom milieucriminaliteit op het platteland alleen maar stijgen. De ondermijningsrisico’s stijgen daarbij navenant en staat op gespannen voet met een fatsoenlijk land en betrokken noaberschap”. 
Bart van Dekken benoemde de toekomstige situatie waarin  vooral de regionale recherche de milieudelicten moeten oppakken. Het CDA vindt het een uitstekende zaak dat deze milieuspecialisten gehouden zijn om dat in samenwerking te doen met de zogenaamde groene bijzondere opsporingsambtenaren van bijvoorbeeld de gemeenten. Juist deze professionals staan met de voeten in het zand of veen, en staan dicht bij de burger!    

Noodzaak beter positioneren provincie
Bart van Dekken meldde dat het voor het CDA een grote zorg is dat de provincie straks net zoveel bestuurlijk stemgewicht heeft als een gemeente.  Gezien de verschuiving vanuit de omgevingswet en de milieutaken zou wat het CDA betreft de provincie, vanuit haar staten, nog sterker kaderstellen en koersbepalend mogen zijn. “  Ook het onderbrengen van de omgevingsdienst gaat wat hem betreft dit risico niet doen afnemen. 
Bart van Dekken verwoordde de zorg van het CDA: “Ik moet er niet aan denken dat we onze toch al kwetsbare capaciteit dan kwijtraken aan bijvoorbeeld het Zuiden of West Nederland!”  Hij vroeg de deputeerde hier nogmaals naar kijken en een toezegging toezeggen hier in samenwerking met de Staten en de omgevingsdienst via een informatiebijeenkomst nogmaals op terug te komen?   

Krachtige omgevingsdienst belangrijke partner in toezicht leefomgeving
Bart van Dekken:  “Wij pleiten dus niet alleen voor een cosmetische verandering van naam, maar voor een krachtiger omgevingsdienst. Een dienst die met samen met de groene BOA’s in de gemeenten en de collega’s werkzaam bij de dienst regionale recherche effectiever wordt.  Handhaaf op de juiste prioriteiten met een overtuigende bestuurlijke aansturing. Het CDA Drenthe wil de omgevingsdienst Drenthe een belangrijke partner maken in de handhaving  en het toezicht op de leefomgeving. Een dienst die blijvend kan rekenen op onze aandacht en hulde en lof verdient op basis van haar goede prestaties”.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.