11 november 2021

CDA pleit voor leefbaar, sociaal en bovenal veilig Drenthe

Tijdens de behandeling van de begroting 2022 in Provinciale Staten van Drenthe pleitte fractievoorzitter van het CDA Bart van Dekken voor een leefbaar, sociaal en bovenal veilig Drenthe. “Daarom steunen we meer en betere woningen, een Drenthe waar iedereen van ver of van dichtbij een veilige plek mag hebben en houden en bovenal vanuit noaberschap. Actief zijn en blijven voor en met jezelf. Vanuit de waarden die voor het CDA ertoe doen: sociale gerechtigheid en rentmeesterschap.” Hieronder volgt zijn integrale bijdrage.

Voorzitter,
“Ik sprak onlangs mijn achterbuurman. Hij woont dus ook in een buurtschap net buiten het dorp. Hij heeft zelfs een identieke achternaam, de buurtschap is ooit naar zijn voorvaderen genoemd. Ik vroeg hem: ‘Rudi hoe kunnen we volhouden?’ Zijn antwoord was: ‘Door het goede te doen en wat vaker stil te zijn.’ Mooi he? Ik begrijp wel waarom hij professor Rabbinge is geworden. Deze Algemene Politieke Beschouwingen staan in het teken van de Begroting 2022. Dat jaar zal het laatste volle jaar zijn van deze bestuursperiode. Immers, voor Drenthe staan in 2022 eerst de gemeenteraadsverkiezingen en daarna al vroeg in 2023 die van deze Staten voor. De voorbereidingen voor die verkiezingen zijn her en der al zichtbaar en ook het CDA probeert mensen te enthousiasmeren voor meedoen in “de politiek”. Dat is best lastig wanneer je te lang wacht voor een goede woning of omdat een woning simpelweg niet meer betaalbaar is. En wanneer de energierekening te hoog wordt en de activiteiten om je heen verschrompelen tot sociale eenzaamheid.  Daarom gaan we vandaag pleiten voor een leefbaar, sociaal en bovenal veilig Drenthe. Daarom steunen we meer en betere woningen, een Drenthe waar iedereen van ver of van dichtbij een veilige plek mag hebben en houden en bovenal vanuit noaberschap. Actief zijn en blijven voor en met jezelf. Vanuit de waarden die voor het CDA ertoe doen: sociale gerechtigheid en rentmeesterschap.”

“De polarisatie in de samenleving lijkt steeds verder toe te nemen. We dragen her en der sportshirts met het woord “respect”, kleuren gebouwen oranje, paars of groen voor een goed doel en proberen verandering te krijgen in soms complexe maatschappelijke vraagstukken. We laten vlaggen wapperen met een oproep tot meer integratie van doelgroepen maar vergeten onze eigen buurman te ontmoeten en goed te luisteren Of gewoon een beetje aardig te zijn voor die ander en stilte inbouwen. Er is een enorme versplintering in “de politiek”. In een gepolariseerd landschap met tegenstellingen over wel of niet vaccineren, of een QR-code tonen. Wat is er veel venijn en bitterheid om ons heen. Of mensen die de ander hun ideologische wil proberen op te leggen. Geen respect of gevoel voor de juiste verhouding.”

“In ons milde Drenthe zijn de bestuurlijke verhoudingen nog steeds goed. Dat is best wel bijzonder en iets om dankbaar voor te zijn.  Wanneer politieke boegbeelden verdwijnen dan gaan we anders door. In dit geval “anders door” en mis ik onze gedeputeerde Bijl nu al terwijl de eerste prettige ontmoeting met een enthousiaste Nelleke Vedelaar mij volstrekt geen somberheid bracht met betrekking tot de toekomst. Als we toekomst en verleden nu eens proberen te vatten in het hier en nu? Deze begrotingbehandeling is vandaag en kent vanuit diverse partijen wijzigingsvoorstellen. Dat is omdat we het soms her en der nog wat beter willen of in elk geval willen voorhouden als alternatief. We kunnen niet alles doen wat we graag willen maar heel veel wel! We zijn nog lang niet bij betaalbare en goede woningen voor iedereen, een inkomen van waaruit je de rekeningen kunt betalen en je actief kunt meedoen in de samenleving. Een samenleving die werkelijk inclusief is en doet. Dat is sociaal, christelijk en liberaal. En dat daarom alle media optimaal bereikbaar en leesbaar is of je nu doof bent of mindervalide. Daarom ook vandaag weer aandacht voor de ondertiteling van de programma’s bij RTVD waar we als CDA al zo vaak aandacht voor hebben gevraagd.”

“En omdat wij en ik mogen meedoen in onze wijk, ons dorp-, onze stad of provincie. Als we teruggaan naar de hoofdlijn van vandaag dan is er toch een mooie begroting die voorligt? Op z’n Drents zou ik willen zeggen “T kon minder. We hebben voldoende geld om goede dingen te realiseren. Belangrijke aandachtsgebieden als een veilig en sociaal actief Drenthe houden onze aandacht. Daarin kan er nog meer worden gedaan. Onze leefomgeving moet veilig blijven. Daarom wil het CDA meer geld voor het ontwikkelprogramma bij de Regionale UitvoeringsDienst en hebben een motie mede ingediend samen met de ChristenUnie.”

“De soms sluipende ondermijning, voortvloeiend uit drugsproduktie en waarbij soms kwetsbare mensen de dupe worden van keiharde criminelen, zo begrijpen we uit de ambtsberichten van het Openbaar Ministerie in Noord-Nederland, houdt ook onze aandacht. We steunen de aanbevelingen vanuit de ChristenUnie op dat punt. En als je dan in een prachtige en veilige provincie woont dan mogen er voor onze kinderen nog groenere schoolpleinen of buitenlokalen komen. Ontmoetingsplaatsen waarop je in contact komt met uiting van cultuur en spel en sport. Daarom dienen wij zo enthousiast die motie van de PvdA mede in. We hebben het, zeker in deze Coronatijd, meer dan extra nodig: Noaberschap en sociale activiteit. Daarom willen we een frisse doorstart van prioriteit op activiteiten in dorpen en wijken. Een activiteitenaanpak die handen en voeten geeft aan de invulling van meer samen doen. Samen met de PvdA en anderen dient het CDA daarvoor een motie in.”

“Voorzitter, ik rond af. Voor ons ligt een begroting die kan rekenen op instemming vanuit het CDA. Onze motie en voorstellen om het her en der nog beter te doen moeten begrepen worden in een Rabbiaanse wijsheid: We willen het goede doen, gebruiken de stilte en gaan over tot de orde van de dag.”

De door Bart van Dekken ingediende motie werd na het debat en toezegging van verantwoordelijk Hans Kuipers aangehouden.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.