20 januari 2021

CDA pleit voor meer Noordelijke samenwerking bij toerismebeleid

De Noordelijke Rekenkamer (NRK) heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van het toerismebeleid van de drie Noordelijke provincies. Daarbij is onderzocht of de provincies erin geslaagd zijn het toerisme te laten groeien zonder dat dit ten koste is gegaan van de ruimtelijke kwaliteit en natuurwaarden. Omdat in 2018 de Noordelijke Rekenkamer in Drenthe al een onderzoek heeft gedaan naar de werkgelegenheidseffecten van provinciale investeringsprojecten is in het huidige onderzoek de focus gelegd op het gevoerde marketingbeleid. De Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) debatteerde over het rapport.

Samen optrekken met partners
Een van de conclusies is dat de provincie Drenthe, meer dan de andere twee provincies, zorgt voor een meer solide basis omdat Marketing Drenthe gefinancierd wordt via een structurele subsidie. Aanbevolen wordt onder andere om met samenwerkingspartners uit de sector gezamenlijk een visie op te stellen over een samenwerkingsstructuur van de provinciale marketing en te zorgen voor een heldere verdeling van rollen, taken en werkzaamheden en afspraken over de financiering.
Noordelijke campagne
Woordvoerder voor het CDA is Bart van Dekken. Hij refereerde aan het debat in deze commissie dat in september 2020 plaatsvond en waar hij toen twee punten inbracht die volgens hem curieus genoeg nu ook de NRK in het rapport noemt. “Ten eerste moet de financiering en de besteding van de subsidiemiddelen glashelder worden. Niet zozeer een suggestie om dat bijvoorbeeld jaarlijks inzichtelijk te doen maar een cruciale randvoorwaarde.  Stevig en robuust moeten de keuzes, die men bij de uitvoering bij Marketing Drenthe maakt, met ons als Provinciale Staten worden besproken. Ook daarom moeten de voorlichtingsbijeenkomsten zoals men die gewend is te doen in de richting van de Staten blijven. Tot slot, en dat was ook vorig jaar een van onze punten, wil ik stilstaan bij de aanbeveling waar het gaat over de samenwerking met de ons omliggende provincies. Ik houd het beeld dat iedereen voor zich gaat. We zijn dringend toe aan een campagne ten gunste van het Noorden. Mogen wij verwachten dat Marketing Drenthe daarin de lead neemt ten gunste van het Noorden? Ik hoor daar graag meer over hoe we dat meer integraal gaan aanpakken.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.