19 januari 2023

CDA pleit voor Sociaal Economische voorlichting voor boeren

In 2020 heeft Provinciale Staten de Sociale agenda vastgesteld en voor het jaar 2023 is nu een werkplan gemaakt waarin onder andere een terugblik is opgenomen. Uit een tussenevaluatie, opgemaakt door een adviesbureau, blijkt dat betrokken partners trots zijn op meer verbinding, begrip, samenwerking en participatie tussen inwoners, organisaties en overheden. De Sociale Agenda sluit volgens hen aan bij de maatschappelijke opgaven in Drenthe en biedt de nodige ruimte om te experimenteren en in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Ruimte voor experimenten
Volgens Ceciel Mentink, woordvoerder sociaal domein voor de Drentse CDA-Statenfractie, is er hard gewerkt om de Sociale Agenda tot leven te laten komen. Meerdere projecten zijn opgestart en uitgevoerd en hebben zo de doelen behaald. “We zien dat er meerdere linken zijn gelegd met verschillende organisaties en het CDA verwacht dat deze projecten en organisaties zich verder profileren om zo de sociale agenda meer gestalte te geven. Die verwachting is mede gebaseerd op de uitspraken die de partners in de tussenevaluatie hebben gedaan en waar ze trots op zijn. De Sociale Agenda sluit aan bij de maatschappelijke opgaven in Drenthe en biedt de nodige ruimte om te experimenteren en in te spelen op actuele ontwikkelingen en met die opmerking in uw brief is het CDA van harte eens”, zegt Ceciel Mentink.

Boeren in emotionele en sociale nood
Het CDA wil meer aandacht voor de problematiek onder de agrarische sector waar veel boeren in emotionele en economische nood zitten. “Zou het niet een mooie geste zijn vanuit Provinciale Staten om deze sector te helpen door Sociaal Economische Voorlichting (SEV) te presenteren. Door de stikstofproblematiek en mogelijke financiële problemen besluiten meerdere agrariërs te stoppen. Door deze vorm van voorlichting in te zetten kunnen deze voorlichters de agrarische sector perspectief bieden en de problematiek die bij hun is bespreken, een luisterend oor bieden en wordt het uit de taboesfeer gehaald”, zegt Ceciel Mentink. Gedeputeerde Hans Kuipers zegt dat hij hierover overleg heeft met verantwoordelijke gedeputeerde landbouw Henk Jumelet en dat er vanuit de provincie veel aandacht is voor deze voorlichting, bijvoorbeeld in de lopende gebiedsprocessen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.