19 mei 2021

CDA positief over de Agenda Gezondheidseconomie

In 2020 heeft Provinciale Staten van Drenthe de Economische Koers vastgesteld en als deelagenda daarvan is door het College van Gedeputeerde Staten de Agenda Gezondheidseconomie vastgesteld. In de vergadering van de Commissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) werd deze deelagenda besproken waarin op gebied van gezondheid en gezonde leefstijl de provincie haar ambities heeft geformuleerd. Zelfzorg, zelfregie en gezonde leefstijl staan centraal waardoor andere vormen van zorg om product- en proces innovaties vragen 

Behoefte van de markt
Ceciel Mentink is voor het CDA onder andere woordvoerder op gebied van gezondheid en zij was content met de wijze waarop alle in Drenthe voorhanden zijn componenten betrokken gaan worden en zoveel instellingen, onderwijs en bedrijfsleven met innovaties betrokken zijn. “In deze agenda gaat het niet over financiën omdat de financiële consequenties van de verschillende projecten nog aan Provinciale Staten zullen worden voorgelegd. De verbinding, die gelegd wordt met de Digitale Agenda, de Woonagenda, de Groene Agenda, de Kennisagenda, het programma Toekomstgerichte Landbouw en de Sociale Agenda wordt gelegd, spreekt het CDA zeer tot de verbeelding. Omdat de agenda tot stand gekomen is in afstemming met de belangrijkste stakeholders kunnen we die gericht, maar wel met flexibiliteit, inzetten vanuit de behoefte van de markt”, zei Ceciel Mentink.

Effecten lastig meetbaar
Ceciel Mentink gaf aan dat in de Agenda gezondheidseconomie onder staat wat de rol van de provincie is. ”Die wordt op verschillende manieren ingevuld zo lees ik. We zetten in op gezamenlijke lobby en hebben een signalerende rol, we vervullen een regisserende rol, we hebben een aanjagende, stimulerende rol en daar waar nodig en wenselijk kunnen we een financiële bijdrage leveren. Dat klinkt heel erg bemoedigend maar tegelijkertijd vraag ik me af hoe meetbaar die rollen zijn. Hoe weten we op een later moment of de rol van de provincie voldoende effectief is geweest?” Verantwoordelijk gedeputeerde Henk brink gaf toe dat de rol van de provincie vooral is om partijen samen te brengen en op gang te helpen. Hij zei dat in de planning en control cyclus verantwoording wordt afgelegd maar tegelijkertijd gaf hij toe dat sommige projecten, zoals de Health Hub in Roden, goed te meten zijn en andere weer lastiger.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.