15 mei 2024

CDA positief over verduurzaming OV

SONY DSC

In de vergadering van de commissie van Provinciale Staten op 8 mei werd een zienswijze gevraagd op de jaarstukken en begroting van het OV bureau Groningen-Drenthe. Dit bureau wordt gevormd door de provincies Drenthe en Groningen en stad Groningen.

OV basisvoorziening voor leefbare regio

Statenlid mevrouw Hilgenga-van Dam sprak de waardering van het CDA uit voor de ingezette verduurzaming en de aandacht voor rittenuitval. Mevrouw Hilgenga-van Dam vroeg namens het CDA nogmaals aandacht voor de verdeling van middelen voor het OV. Zij vroeg of de gedeputeerde bereid is om opnieuw aandacht te vragen, in Den Haag, voor structurele uitbreiding van de middelen voor het OV. 

Hunted Noord Nederland? 
Als aandachtspunt om in de zienswijze mee te noemen noemde mevrouw Hilgenga-van Dam marketing en communicatie. Er kan al best veel in Drenthe: samenwerken van OV met hub-taxi’s en deelauto’s. Alleen zijn we, in de woorden van mevrouw Hilgenga, “baggerslecht” als het gaat om het uitventen van deze mogelijkheden. Mensen weten bijvoorbeeld niet wat een hubtaxi is en denken bij dit woord snel aan een gewone taxi, die toch heel veel geld kost?
Mevrouw Hilgenga vroeg zich af of het niet tijd wordt voor een afdeling “Hunted Noord-Nederland”. Waarbij dan uiteraard alleen per OV mag worden gereisd.

Smalle beurs – gratis reizen? 
Het CDA wil graag onderzoeken of een proef die is gedaan op het Groninger Hogeland ook in Drenthe navolging kan vinden. Die proef met een zogenoemde meedoen-pas betrof het gratis laten reizen van mensen met AOW en mensen met een smalle beurs . Bij dat onderzoek zou zij dan ook graag ervaringsdeskundigen betrekken. 

Steun voor wens CDA
Vanuit de Statenvergadering was er brede steun voor het CDA met betrekking tot een meedoen-pas. Gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) zegde toe dit punt in te zullen brengen in de mobiliteitsraad en, in samenspraak met de gemeenten,  te onderzoeken wat nodig is om een dergelijke pas in te voeren.

Het hele betoog van mevrouw Hilgenga lezen? Klik hier
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.