08 mei 2024

CDA : Samenwerkingsverband Noord Nederland van cruciaal belang

In de commissievergadering van Provinciale Staten werd gevraagd een zienswijze kenbaar te maken met betrekking tot de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling (GR) Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).  
Dit samenwerkingsverband houdt zich – in grote lijnen – bezig met: Het verstrekken van subsidies in Noord-Nederland
•    Het behartigen van de Noord-Nederlandse belangen in Den Haag en Brussel
•    Het samenbrengen van de noordelijke bedrijven, (kennis)instellingen en overheden
De voorgestelde  wijziging is noodzakelijk in verband met een wijziging (2022) in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.

Samen sterk 
Fractievoorzitter Bart van Dekken onderstreepte namens het CDA het cruciale belang van SNN voor Drenthe. Hij noemde de samenwerking  “vanuit het principe voor wat, hoort wat elementair. Sterker nog: zonder samenwerking met de Friezen en Groningers staan we als Drenthe, als kleine provincie, al snel in de calimero-hoek. Daar horen wij niet en dat weten we maar al te goed”.

Behoud academische gezondheidszorg 
Bart van Dekken beschreef het belang van blijven  doorgaan met de samenwerking met Friesland en Groningen als het gaat om behoud van academische gezondheidszorg, defensie- en justitiestructuur en vooral ook het economisch klimaat en dan met name de speerpunten wonen en bereikbaarheid. 

Actieve informatieplicht goede zaak
Bart van Dekken zei vooral blij te zijn met de meer actieve informatieplicht die het algemeen bestuur zichzelf wil opleggen in tegenstelling tot de wat meer passieve benadering in de oude regeling. 

Grensoverschrijdende samenwerking
In reactie op de inbreng van andere fracties opperde Bart van Dekken de gedachte in dit verband ook de samenwerking met Duitsland en Scandinavië te bevorderen. 

De volledige bijdrage van Bart van Dekken lezen? Klik hier!
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.