23 november 2022

CDA steunt Provinciaal Landbouwbeleid in Drenthe

In de vergadering van de Statencommissie ‘Omgevingsbeleid’, die gehouden werd op woensdag 23 november jl., stelde de Partij voor de Dieren dat Provinciale Staten het door de provincie Drenthe gevoerde landbouwbeleid onvoldoende kan controleren op doelmatigheid en doeltreffendheid. En daar wil deze partij verandering in aanbrengen zonder daarbij aan te geven hoe dat zou moeten. Van de andere fracties en van het College van Gedeputeerde Staten werd wel gevraagd hoe zij deze stelling zien.

Samen aan de slag
Siemen Vegter is onder meer woordvoerder landbouwbeleid van de CDA-Statenfractie en hij kan de stelling van de Partij voor de Dieren niet ondersteunen. “Als gesteld wordt dat we als Provinciale Staten het landbouwbeleid onvoldoende kunnen controleren op doelmatigheid en doeltreffendheid zijn wij als CDA geneigd daar een vraagteken bij te zetten. We hebben immers alle gelegenheid om daarom te vragen en de wijze waarop het College van Gedeputeerde Staten ons daar tot nu toe in heeft meegenomen heeft niet tot ongerustheid bij de Provinciale Staten geleid. Uiteraard is er niets mis mee om de komende tijd als Provinciale Staten samen met Gedeputeerde Staten aan de slag te gaan met een rapportage over de behaalde duurzaamheidsdoelen en vooraf ook steeds de doelen helder met elkaar te formuleren. Wat ons betreft is dat een mooie startklus voor de nieuwe staten na de verkiezingen komend voorjaar.”

Drenthe loop vaak voorop
Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) gaf aan dat bij zijn aantreden in 2015 er geen provinciaal landbouwprogramma was en hij is daarmee direct aan de slag gegaan wat onder andere leidde tot het programma ‘Toekomstgerichte Landbouw’. “Op een aantal aspecten van dit beleid lopen wij als Drenthe voorop in Nederland en zijn daarin een voorbeeld voor andere provincies zoals bij de ontwikkeling van de KPI’s, de Kritische Prestatie-indicatoren, die belangrijk zijn bij het meten van het bereiken van de duurzaamheidsdoelen.” De komende tijd wordt samen met de landbouworganisaties het Landbouwakkoord voorbereid, Minister Adema voorziet dit landbouwakkoord in Maart 2023.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.