30 november 2022

CDA steunt uitbreiding fondsvermogen Energiefonds Drenthe

Het Energiefonds Drenthe verwacht in 2023 niet meer voldoende geld te hebben voor nieuwe leningen. Oorzaak is de explosieve stijging van het aantal aanvragen van financiering voor energiebesparende maatregelen en duurzame opwek. De sterk groeiende vraag wordt veroorzaakt door forse stijgingen van de energieprijzen. In september heeft een aantal fracties waaronder het CDA het College van Gedeputeerde Staten opgeroepen met een voorstel te komen om voldoende middelen te reserveren voor het Energiefonds, zodat ondernemers en maatschappelijke instellingen geholpen kunnen worden met financiering voor duurzame maatregelen. Het voorstel om het fondsvermogen met in totaal € 22,6 miljoen uit te breiden werd besproken tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Bestuur, Bestuur en Economie).

Steun voor maatschappelijk vastgoed
CDA-fractievoorzitter Bart van Dekken herinnerde de commissie aan de stevige toezeggingen die het College van Gedeputeerde Staten heeft gedaan om belangrijke leefbaarheidsdragers, zoals wijk- en dorpshuizen, in Drenthe te ondersteunen in deze barre tijden met betrekking tot energiekosten en duurzaamheidsdoelen. “Tijdens de algemeen politieke beschouwingen waren wij als CDA blij met de brede steun die onze motie, samen ingediend met de VVD, PvdA en Sterk Lokaal, op dit punt dan ook kreeg. Ik ben blij dat we continuïteit willen leveren vanuit een Energiefonds Drenthe. Ik zie dat we steeds scherper kijken waar de behoefte zit om maatwerk te leveren in het ondersteunen van maatschappelijk vastgoed. Dat moet voor het CDA wel een primaire doelgroep zijn en blijven. Ik vind het allemaal prima om te spreken over risicoprofielen in businesscases bij bedrijven te rekenen vanaf 50.000 euro maar dit fonds moet vooral sociaal en maatschappelijk ondersteunend blijven in de richting van leefbaarheidsdragers. Ik kan u melden dat wij om deze reden akkoord gaan om de mogelijkheden vanuit het Energiefonds Drenthe substantieel te vergroten met ruim 22 miljoen euro. Het CDA wil ook bij dit energiefonds de relatie met de sociale agenda en de prioriteit ten gunste van vooral het maatschappelijk vastgoed blijven ervaren bij dit en het toekomstig college”, zegt Bart van Dekken.
Tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 14 december jl. werd het voorstel met algemene stemmen aangenomen.  
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.