24 januari 2024

CDA wil aandacht voor stad en platteland bij recreatie en toerisme

In de commissievergadering van Provinciale Staten van Drenthe op 24 januari 2024 is de door het College van Gedeputeerde Staten aangeboden startnotitie “Recreatie en Toerisme” besproken. In deze notitie wordt ingegaan op de maatschappelijke opgaven, ontwikkelingen, de rol en taken van de provincie met betrekking tot Recreatie en Toerisme.   
 
Gertjan Zuur, woordvoerder van de CDA fractie, is blij dat het college werk maakt van een agenda Recreatie en Toerisme. Hij stelde vast dat het goed is om daar de relevante spelers als ondernemers en belangenorganisaties én inwoners in te laten participeren. Hij gaf het college een aantal aandachtspunten mee voor de verdere uitwerking op dit terrein. “In onze ogen moet Recreatie en Toerisme als een soort van satéprikker door andere programma's en dossiers heen lopen. Dat is ook een opdracht voor de provinciale organisatie zelf. Voorbeelden hiervan zijn: ‘wonen’ en vooral ook ‘recreatief wonen’, dit in relatie tot bijvoorbeeld het project  ‘Vitale vakantieparken'” zo betoogde Gertjan Zuur. 
 
Platteland en stad hebben elkaar nodig  
Het CDA roept op niet alleen naar het platteland te kijken en benadrukt ook het belang van bruisende steden. “Winkelen en fun worden steeds meer met elkaar verbonden", zegt Gertjan Zuur. "Zorg voor balans tussen aandacht voor platteland en steden. Beide hebben elkaar nodig en de CDA fractie pleit dan ook voor deze integrale benadering.” Hij benadrukte dat Drenthe dé fiets- en wandelprovincie is en op die gebieden een uitstekende infrastructuur heeft.” Speciaal voor dit onderwerp had hij daarvoor zijn “fietsoverhemd” aangetrokken, een fraai met fietsen bedrukt exemplaar. Het CDA denkt volgens Gertjan Zuur meer aan een kwaliteitsimpuls dan aan uitbreiding. “Aandacht voor het fietspad van de toekomst, breed genoeg en met goed onderhoud en innovatieve verlichting. En kijk voor de financiering ook naar andere potjes zoals natuur- en plattelandsontwikkeling.” 
 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.