02 februari 2023

CDA wil boter bij de vis voor Flessenhals bij Meppel en Nedersaksenlijn

De CDA Tweede Kamerfractie pleit voor duidelijkheid over een bijdrage van het kabinet aan de flessenhals bij Meppel en de Nedersaksenlijn. Goede spoorverbindingen zijn cruciaal om de leefbaarheid te versterken en de trend van minder banen en minder voorzieningen in Drenthe te doorbreken.

Het CDA stelt in het vandaag gepresenteerde plan ‘Voor Heel Nederland’ voor om in een Nationaal Programma Regio met iedere regio in Nederland aan de slag te gaan om de unieke krachten van elke regio te benutten. Onderdeel daarvan zijn twee extra tranches voor de regiodeals; financiële pakketten van het Rijk die worden verdubbeld door de regio waar het geld wordt geïnvesteerd. Daarnaast is goede bereikbaarheid met als voorbeeld de aanleg van de Nedersaksenlijn daarvoor een randvoorwaarde. “Met de nieuwe generatie intercitytreinen kan de NS een grote eerste stap zetten naar een binnenlands hogesnelheidsnetwerk, om sneller van A naar B te kunnen” schrijft de Tweede Kamerfractie van het CDA.

Voor Heel Nederland is een rapport van de CDA-Tweede Kamerfractie dat de tweedeling in Nederland met cijfers onderbouwt. Het laat zien dat de verschillen tussen enerzijds het gebied Randstad tot Amersfoort en Arnhem in het oosten en Eindhoven in het zuiden en anderzijds de regio’s daarbuiten groot zijn. Het CDA doet op twaalf onderwerpen voorstellen om de ongelijkheid met een nieuwe manier van denken gelijk te trekken. CDA-Drenthe is blij met deze aanpak en zet vol in op voldoende woningen, bereikbaarheid en goede voorzieningen. Want “Wij staan voor Drenthe”, zegt de Drentse lijsttrekker Henk Jumelet.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.