14 april 2021

CDA wil digitale weerbaarheid bij inwoners vergroten

Vanuit het Coalitieakkoord ‘Drenthe, mooi voor elkaar’ heeft het College van Gedeputeerde Staten de Digitaliseringsagenda opgesteld en geagendeerd voor de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie). In die agenda worden de ambities en acties beschreven om de digitale transitie in Drenthe vorm te geven. Deze agenda richt zich op de maatschappelijke en economische kansen van digitalisering en heeft een brede scope, van de versnelling van digitalisering bij MKB tot vaardigheden, weerbaarheid en digitale overheid. Gertjan Zuur is voor het CDA-woordvoerder in deze commissie en volgens hem bevat het een helder overzicht van de prominente rol die digitalisering speelt in de huidige maatschappij en naaste omgeving. Daarnaast geeft het per bedrijfstak een inkijkje met daaraan gekoppeld de ambitie zoals het College van Gedeputeerde Staten dat ziet. 

Iedereen moet kunnen meedoen
Gertjan Zuur richtte zich op twee voor het CDA relevante basisvoorwaarden, namelijk de digitale geletterdheid en de digitale weerbaarheid. “Ten aanzien van de digitale geletterdheid willen wij pleiten voor het ondersteunen en meenemen van zoveel mogelijk inwoners van onze provincie hierbij. Het aantal laaggeletterden is groot, onze overtuiging is dat het aantal dat digitale vaardigheden mist helaas nog groter is. Het is goed om hier via de Sociale Agenda oog en oor voor te hebben. En wij moeten ons goed realiseren dat een deel van onze inwoners moeilijk en misschien wel nooit zo digitaal gaat communiceren als dat ze dat op een niet-digitale wijze doen. Het is cruciaal bij elke door digitale middelen ondersteunde communicatie hier goed rekening mee te houden, óók voor de eigen communicatie van de provincie. En het CDA vraagt aandacht voor het feit dat niet alles digitaal ‘op te lossen’ of ‘vervangbaar’ is. Kijk naar onze eigen vergaderingen, de wens en behoefte om elkaar fysiek te ontmoeten voor overleg of gewoon een praatje, is groot. Het kan dát fysieke contact nooit helemaal vervangen. Daarnaast de digitale weerbaarheid. Helaas staan er ook juist vandaag er bij de ingekomen stukken twee waarbij er kwetsbaarheden bij digitaal vastgelegde of verzonden gegevens zijn gebleken, helaas soms gevolgd door ongeautoriseerd toegang tot privacygevoelige gegevens. Deze voorbeelden dragen niet bij aan het vertrouwen dat een digitaal aarzelende inwoner nodig heeft om ook op digitale wijze deel te nemen aan de maatschappij. Ook de niet-digitale wereld is niet vrij van privacy-inbreuken, maar het voelt bij digitale inbraken toch anders. Het lijkt dan ook wat mager dat ten aanzien van het vergroten van de digitale weerbaarheid bij inwoners vooral wordt gevolgd wat landelijk of via de gemeentes gebeurt.“
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.