06 december 2023

CDA wil heldere verwachtingen bij Burgerberaad

In februari 2023 heeft Provinciale Staten van Drenthe besloten om een Burgerberaad te organiseren om zo onder andere de afstaand tussen de bevolking en de provinciale politie kleiner te maken. Een grote groep burgers staat volgens het Drents Parlement verder af van overheid en voelt zich weinig gezien en gehoord. Een veel kleiner deel participeert wel in beleidsprocessen. Het Drents Parlement vertegenwoordigt alle inwoners van Drenthe en wil verbinding met alle groepen. De bedoeling van dit instrument is meer in verbinding te komen met de inwoners en zo kan maatwerk geleverd kan worden om zo goed mogelijk de verbinding met alle groepen in de samenleving te realiseren. In de commissievergadering konden fracties hun voorkeur aangeven voor twee onderwerpen, namelijk woningbouw en infrastructuur.

Positief kritische houding
Sonja Hilgenga – van Dam is woordvoerder van de Drentse CDA-Statenfractie en zegt dat haar fractie positief kritisch is maar dat je voorzichtig moet zijn met het wekken van verwachtingen. “We zijn blij dat de wens van Provinciale Staten om een burgerberaad te starten nu concreet vorm gaat krijgen. Er is hard gewerkt door de voorbereidingsgroep onder leiding van mevrouw Mensen -Maat om te komen tot dit voorstel en het ziet er goed uit. Zoals u weet heeft het CDA een positief kritische houding over het burgerberaad. Je doet dat echt goed vanuit een helder kader en verwachting of niet. We zijn voor een stevige betrokkenheid van onze inwoners bij het beleid van onze provincie. Daarbij willen we ook graag aan de voorkant duidelijk zijn over dat waar de provincie over gaat. Zo voorkomen we dat we inwoners nog verder van de overheid verwijderen doordat er niets met hun input wordt gedaan.”

Keuze voor infrastructuur
“Wat betreft de onderwerpkeuze heeft het CDA een stevige voorkeur voor het onderwerp Mobiliteit”, zegt Sonja Hilgenga – van Dam. “We horen graag hoe onze inwoners kijken naar zowel de infrastructuur als welke vervoersmiddelen ze belangrijk vinden om beschikbaar te zijn voor een toekomstbestendig Drenthe. We zijn benieuwd naar het advies van onze inwoners.” Na het debat was er een meerderheid in de commissie om woningbouw als onderwerp te kiezen. Verantwoordelijk gedeputeerde Turenhout gaf aan dat het komende Burgerberaad samen oploopt met de ontwikkeling van de Woonvisie en de nog op te stellen woonagenda voor Drenthe.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.