09 maart 2023

CDA wil meer duidelijkheid voor geitenhouders

Woensdag 8 maart, stond onder andere op de agenda de wijziging van de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 en Omgevingsverordening Drenthe 2023. In 2022 is de Omgevingsvisie Drenthe geactualiseerd. In deze visie staat een aantal onderwerpen die nadere uitwerking behoeven in de omgevingsverordening waaronder een moratorium voor de geitenhouderij. Omdat er in de nieuwe verordening volgens een aantal partijen de tekst verschillend kan worden uitgelegd dienden de fracties van de ChristenUnie, CDA en VVD een amendement in.

Volksgezondheid bovenaan 
Voor de CDA-Statenfractie is Eline Vedder onder andere woordvoerder ruimtelijke ordening. Hieronder volgt haar bijdrage.

“Collega statenleden. Stel, u bent geitenhouder. En u wilt omschakelen naar biologische geitenhouderij. Niet met meer dieren, gewoon met de geiten die u nu heeft. Maar dan biologisch. Uw voornemen wordt met gejuich ontvangen, want er is immers constant kritiek op de agrarische sector dat de omschakeling naar biologisch niet snel genoeg gaat. Omschakelen is ook niet zomaar wat. Het vraagt een complete verandering van bedrijfsmanagement én meer vierkante meters per dier, dus enorme investeringen. Het is spannend of dat terugverdiend gaat worden, maar u gelooft in verduurzaming als weg naar de toekomst en waagt de sprong. Gelukkig staat er in de omgevingsverordening, in ik citeer uit de toelichting, ‘dat het mogelijk blijft de dierenverblijven te vergroten wanneer het aantal dieren gelijk blijft.’ Mooi. Maar, en ik citeer weer uit de toelichting: ‘De uitbreiding van een dierenverblijf mag niet als gevolg hebben dat het bedrijf dichter bij kwetsbare functies wordt gesitueerd.”

“Voorzitter, misschien heb ik last van tevéél nuchter boerenverstand, maar dan kan geen enkel bedrijf toch ook maar een millimeter opschuiven? Er is in Drenthe toch geen enkele windrichting te bedenken waar we met een potlood een streep op de kaart kunnen tekenen, zonder uiteindelijk op bebouwing te botsen? Of dat nu honderden meters of tientallen kilometer is? Voorzitter, had er dan niet moeten staan: ‘het is verboden dierenverblijven te vergroten, ook als het aantal dieren gelijk blijft’? Maar dat staat er nu juist niet voorzitter. De geest van de gedachte van dit artikel is namelijk, dat het bieden van meer ruimte aan de dieren mogelijk moet zijn, onder bepaalde voorwaarden. Alleen zijn de voorwaarden buitengewoon ongelukkig opgeschreven en ondermijnen ze het eigen artikel. Daarom dient de CDA-fractie samen met de ChristenUnie en VVD een amendement in om deze situatie te repareren. Want het moet voor bestaande geitenhouders mogelijk zijn, als er geen bezwaren voor de volksgezondheid zijn, om te kunnen verduurzamen of dierwelzijn te verhogen. 

Het amendement, waarin meer duidelijkheid wordt gegeven in de tekst werd aangenomen, waarna de wijzigingen in de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018 en Omgevingsverordening Drenthe 2023 werden vastgesteld.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.