18 mei 2023

CDA wil meer geld voor Openbaar Vervoer in Drenthe

Het OV-bureau Groningen Drenthe organiseert voor de provincies Groningen en Drenthe en de gemeente Groningen het openbaar (bus)vervoer. De gedachte achter de samenwerking is krachten bundelen om vervoerkundige, maatschappelijke en om financiële meerwaarde te creëren voor het openbaar vervoer in het gebied. 

Op de agenda van de vergadering van de Statencommissie, die gehouden werd op woensdag 17 mei, stond onder andere de ontwerpbegroting 2024 en de ontwerphoofdlijnen op de agenda. De fracties werden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijzen in te dienen. Handhaven van het huidige voorzieningenniveau wordt in de ontwerpbegroting als onmogelijk beschouwd. Daarom wordt voorgesteld om slimmere oplossingen te bedenken, buslijnen te schrappen of extra financiële steun van de provincie.

Geen buslijnen schrappen
Bart van Dekken gaf namens de CDA-fractie aan dat voor het de openbaar voorziening belangrijk is voor de leefbaarheid op het platteland. “Buslijnen schrappen komt niet het eerste bij ons op”, zegt Bart van Dekken. “Mijn fractie denkt eerder aan innovatie en het zoeken naar slimmere oplossingen zoals kleinere busjes of andere alternatieve vervoersvormen. En wat het CDA betreft moet er meer financiële steun komen in plaats van het schrappen van buslijnen. Mocht het Rijk daarin onvoldoende bijdragen dan wil het CDA in de provinciale begroting op zoek gaan naar aanvullende financiering”

Elke regio telt
Bart van Dekken riep de gedeputeerde Vedelaar op een stevig gesprek te voeren met Den Haag over financiering van het Openbaar Vervoer en daarbij uitvoering te geven aan het rapport ‘Elke regio telt’. In dat rapport, uitgebracht door de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving (RVS) en de Raad voor het Openbaar bestuur (ROB) geven zij aan dat het kabinet bij beleidskeuzes de nadruk niet alleen moet leggen op economisch rendement, maar ook op de gevolgen voor de samenleving en de leefomgeving in alle regio’s van Nederland. Het huidige rijksbeleid versterkt vooral regio’s die al sterk zijn.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.