17 juni 2020

CDA wil onderzoek naar veiligheidsmaatregelen op de N34

Hoewel het onderwerp niet op de agenda stond van de Commissievergadering Omgevingsbeleid van 17 juni greep CDA-Statenlid Eline Vedder de mogelijkheid aan om gedeputeerde Cees Bijl te vragen om tijdelijke verkeersmaatregelen te treffen op de N34 om de veiligheid op die weg te vergroten. Aanleiding hiervoor was het dodelijk ongeval dat diezelfde ochtend plaatsvond op de N34. “Laten we in hemelsnaam opschieten met het veiliger maken van die rot weg, pardon my French. Toen ik vanochtend wakker werd met het nieuws dat er weer een dodelijk ongeval heeft plaatsgevonden op de N34 besefte ik dat er vandaag opnieuw iemand niet thuiskomt. Ook vandaag is er een familie die vanochtend zonder het te weten afscheid heeft genomen. Onze gedachten gaan uit naar hen. Ik wil de gedeputeerde vragen of en welke tijdelijke maatregelen er mogelijk zijn om, ook tijdens het zorgvuldig doorlopen van alle procedures, het veiliger maken van de N34 stevig te versnellen.” Gedeputeerde Bijl gaf aan aandacht te hebben voor de veiligheid op die weg maar hij wilde eerst een analyse van dit ongeval om over verdere maatregelen te praten.

Dat wil Eline Vedder niet afwachten en ze heeft aangekondigd schriftelijke vragen hierover te gaan stellen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.