29 juni 2023

Complimenten voor de Noordelijke Rekenkamer

De Statencommissie heeft woensdag 28 juni jl. de ontwerpbegroting 2024 Noordelijke Rekenkamer (NRK) en de Jaarstukken 2022 van de NRK besproken. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. De Noordelijke Rekenkamer is als gemeenschappelijk orgaan door Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen in 2005 in het leven geroepen.  

Bart van Dekken is fractievoorzitter van het CDA in Drenthe en hij complimenteerde de Noordelijke Rekenkamer met hun werk waar Provinciale Staten veel baat bij heeft. “Wij maken hier beleid. Beleid voor en met Drenten die soms veel van dat beleid vinden. Je kunt bijvoorbeeld denken dat het beleid niet deugt en dat we daarom daar iets aan moeten doen. Maar, zo vraag ik mij de laatste tijd steeds vaker af, wat moet er dan beter. Gelijk hebben is iets anders dan gelijk krijgen, weten velen van ons. En daarom moeten we ons beleid regelmatig onafhankelijk laten toetsen en elk onderzoeksproces zorgvuldig inrichten. Ik ben blij dat we daarvoor een onafhankelijke rekenkamer hebben die dat in 2022 goed heeft gedaan en dat ook professioneel neutraal moet blijven doen.”Hij hield de commissieleden voor om wel steeds helder te houden wat de betekenis is van de verschillende adviezen en de reikwijdte van een advies steeds te blijven beschouwen in de context van een afgeven opdracht aan de Noordelijke Rekenkamer.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.