23 december 2023

De allerbeste wensen, heil en zegen!

Voor ons allen.  Vanuit de behoefte om te blijven verbinden en constructieve samenwerking mogelijk te maken, ook in 2024. 

Terwijl ik dit schrijf klettert de regen tegen de ruiten van ons huis. Het klimaat verandert om ons heen. Niet alleen meteorologisch maar ook politiek. Er is meer wantrouwen en populisme om ons heen.  Wij stellen daar als CDA graag vertrouwen, verbinding en hoop tegenover. Omdat er heil en zegen blijft vanuit de Allerhoogste. 


De CDA-Statenfractie zal ook in 2024 haar best doen om aan en in Drenthe te bouwen. Vanuit de beste samenwerking met onze collega’s in de gemeenteraden, de staten en de inwoners voor wie we het uiteindelijk doen.

Laten we met elkaar proosten op het nieuwe jaar. De leden van de statenfractie (Karin Brouwer, Sonja Hilgenga, Alice Witten, Erik-Jan Kreuze, Gertjan Zuur, Bert Peters, Henk Jumelet en ik) willen dat graag tijdens de Nieuwjaarsborrel met jullie doen.

Namens de CDA Statenfractie in Drenthe een warme groet, met de beste wensen.

Bart van Dekken, fractievoorzitter.   
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.