07 september 2022

Fijnmazig OV netwerk en betaalbaarheid belangrijk

Woensdag 7 september debatteerde de leden van de commissie Omgevingsbeleid over de ontwerp-Begroting 2023 en de ontwerp-hoofdlijnen van de Dienstregeling 2023 bus van het OV-bureau Groningen Drenthe. De commissie had de mogelijkheid om een zienswijze mee te geven en maakte hiervan gebruik. Eline Vedder benadrukte dat het OV voor iedereen betaalbaar en toegankelijk moet blijven, zoals  jongeren, ouderen, mensen zonder rijbewijs, en de snelgroeiende groep mensen die tegen de armoedegrens aanloopt.

De CDA-fractie vindt dat het openbaar vervoer een cruciale rol heeft in de (Drentse) samenleving! Voorkomen moet worden dat jarenlange voorzieningen en bereikbaarheid door de aangekondigde bezuinigingen verloren gaan. Woordvoerder Eline Vedder: “Dat brengt ons op de vraag: is er door de overheid als aanbieder, samen met alle belanghebbenden, een verkennende discussie uitgevoerd om te zoeken naar de, laten we zeggen, de minimaal benodigde omvang van het openbaar vervoer, zeg maar de kritische omvangswaarde van het OV? Immers, komen we niet in een vicieuze cirkel terecht: minder aanbod = minder service = minder reizigers = nog minder aanbod = nog minder service etc etc. Waardoor we aan het eind van de dag alleen nog de goedlopende hoofd(bus)lijnen overhouden. Terwijl de CDA fractie het juist ontzettend belangrijk vindt dat we in Drenthe een fijnmazig OV netwerk hebben, met een goede ontsluiting van stad én platteland, die toegankelijk is voor iedereen. Kortom, hoe kijkt het college daarnaar, en zouden we dat niet als zienswijze mee moeten geven?”

Daarnaast roept de CDA fractie op om te blijven nadenken over de communicatie met de doelgroep, dat kan nog steeds echt veel beter. De mogelijkheden die het OV biedt zijn onvoldoende bekend, men vindt het te ingewikkeld en door schaamte durft men niet te vragen. De fractie krijgt die signalen regelmatig. 

Eline Vedder: ‘Daarnaast zou de CDA fractie weleens een serieuze discussie willen voeren over het gelijktrekken van het tarief van de HUB-taxi aan het OV tarief en soepelere mogelijkheden om daarvan gebruik te maken. En hoe verhoudt zich dat bijvoorbeeld met die kritische omvang van het OV? Hoe kijkt de gedeputeerde naar deze suggestie van het Consumentenplatform?’

Gedeputeerde Vedelaar neemt de gemaakte opmerkingen mee naar het Dagelijks Bestuur van het OV bureau Groningen Drenthe. 
De tarieven van de HUB taxi zijn sinds twee jaar (als maatregel bij de coronacrisis) gelijk met het normale OV-tarief. De gedeputeerde zoekt uit of deze tijdelijke maatregel blijft voortbestaan. Vedelaar gaf aan dat bij het schrappen van lijnen op het platteland, gekeken moet worden wat het alternatief is. Dit alternatief moet voor dezelfde prijs als het OV voorhanden zijn.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.