12 mei 2022

Heeft Regiovisie Groningen – Assen nog bestaansrecht

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid (OGB) konden commissieleden hun zienswijze kenbaar maken over de Conceptbegroting 2023, onderdeel van de Jaarstukken 2022 van de Regio Groningen-Assen (RGA). De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband van zeven gemeenten en de provincies Groningen en Drenthe. De RGA is beleidsmatig verbonden aan de Drentse provinciale programma's Regionale economie, Regionale bereikbaarheid en Duurzame ruimtelijke ontwikkeling en is voor daarmee relevant als platform voor afstemming van mobiliteit, woningbouw en bedrijventerreinen en, daaraan ondersteunend, ruimtelijke kwaliteit.  

Ambities provincies
Siemen Vegter, CDA-Statenlid en onder andere woordvoerder voor dit onderwerp, concentreerde zich vooral op de conceptbegroting 2023 omdat volgens hem alleen daar nog wat invloed op uit te oefenen is. Hij vroeg zich af waarom nu pas wordt gewerkt aan een regionaal economisch profiel. “De RGA bestaat al heel lang. De trekkers van het hoofdstuk economie zijn vooral de gemeenten Assen en Groningen zo lees ik maar wat zijn hier de ambities van de provincies Drenthe en Groningen en lopen deze belangen synchroon? Wellicht is het mogelijk hierin meer accent aan te brengen, het moet toch meer zijn dan het verdelen van bedrijventerreinen.”

Weinig budget voor economie en wonen
“Economie, mobiliteit en wonen zijn sterk met elkaar verweven, ook dát staat in de begroting van de RGA.”, zegt Siemen Vegter. “Dan lijkt het bedroevend dat de onderwerpen economie en wonen gezamenlijk slechts 125.000 euro uit het budget krijgen toebedeeld. Wij zouden hierin voor het belangrijke stedelijk netwerk Groningen-Assen meer evenwicht aangebracht willen zien, bent u dat met ons eens.”, zo vroeg hij aan verantwoordelijk gedeputeerde Hans Kuipers. Dat gevraagde evenwicht zit volgens gedeputeerde Kuipers in de meerjarenbegroting.

Heeft RGA nog meerwaarde
Volgens Siemen Vegter worden door de RGA veel projecten begeleid die een gemeentelijk karakter hebben. “Deze projecten zouden ook doorgang vinden als de RGA niet zou bestaan als samenwerkingsverband. Vanuit deze laatste aanname vraag ik mij af of het niet het overwegen waard is om met de deelnemers na te denken over de meerwaarde van de RGA in de huidige vorm. En mocht u dan, terwijl u gezellig de benen op tafel heeft liggen, tot de conclusie komen om het samenwerkingsverband te beëindigen, dan kunnen de daar werkzame ambtenaren een plek krijgen bij de gemeenten of provincies die daar het meest behoefte aan hebben. En dat die behoefte er is, hebben we vanochtend bij het onderwerp knelpuntenpot wonen gehoord.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.