02 maart 2024

Het CDA stelt schriftelijke vragen over de status landschapsvisies

Sonja Hilgenga-van Dam, statenlid voor het CDA, constateert dat er veel onrust en onduidelijkheid is rond het opstellen van de landschapsvisies.  De status van de uitgewerkte visies is onduidelijk: wat gaat daar mee gebeuren? Een belangrijke vraag omdat inwoners binnenkort ook mogen meedenken over het Drents programma Landelijk gebied. Inwoners en betrokken agrarische bedrijven zijn bang dat er aan de start van de gebiedsprocessen al veel is vastgelegd en dat er te weinig ruimte blijft voor inbreng vanuit het gebied. Daarnaast wordt in de communicatie rondom de Landschapsvisies steeds gesproken over aandacht voor natuur, landbouw en economie en blijkt in de uitwerking vooral natuur centraal te staan op de bijeenkomsten. Ook zijn betrokken inwoners ontstemd, dat natuurorganisaties wél maar landbouworganisaties en bewoners niét persoonlijk zijn uitgenodigd voor bijeenkomsten. Lees hier de schriftelijke vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.