30 mei 2023

Installatie Sonja Hilgenga, afscheid Eline Vedder

Sonja Hilgenga werd in de statenvergadering van 30 mei geïnstalleerd als statenlid. Ze volgt Eline Vedder op, die sinds 10 mei lid is geworden van de Tweede Kamer. De commissaris van de Koning bedankte Eline voor haar jarenlange inzet en wenste haar veel succes in Den Haag. In dezelfde statenvergadering werd ook afscheid genomen van Klaas Neutel als commissielid. Gertjan Zuur en Erik-Jan Kreuze werden als commissielid, niet zijnde statenlid benoemd.

Afscheid Eline
De Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma sprak lovende woorden over de inzet van Eline Vedder. Eline neemt afscheid omdat ze geïnstalleerd is in Tweede Kamer. De commissaris memoreerde dat ze  in 2019 als een wervelwind PS binnenkwam met 1449 voorkeursstemmen. Jetta Klijnsma gaf aan dat Eline altijd goed voorbereid is, goede betogen heeft, goed van de tongriem is gesneden en haar mannetje/vrouwtje staat. Daarbij heeft ze zich gericht op de onderwerpen uit de commissie Omgevingsbeleid, waarbij ze steeds de inwoners en hun omgeving op de eerste plaats stelde. De vindbaarheid van de Hubtaxi was één van haar eerste onderwerpen. In haar afscheidsbrief geeft Eline aan, dat de beslissing om haar zetel in de Tweede Kamer te aanvaarden, was niet vanzelfsprekend was. Het Drents Parlement is namelijk een fantastische plek om invulling te geven aan de diepe wens die ze voelt om van waarde te willen zijn voor de mensen en de regio waar ze haar hart aan verloren heeft. Eline grijpt nu de kans aan om het Noorden te kunnen vertegenwoordigen in de Tweede Kamer, om ook vanaf die plek van waarde te willen zijn voor het Drenthe waar ze zich thuis en geworteld weet.

Afscheid Klaas Neutel
De commissaris van de Koning bedankte ook Klaas Neutel voor zijn inzet van de afgelopen periode. Klaas werd in 2020 benoemd tot commissielid in de commissie Omgevingsbeleid en was op die manier ruim drie jaar betrokken. Klaas vond het belangrijk om het CDA-geluid te laten horen, vooral op de onderwerpen duurzaamheid en rentmeesterschap, maar ook alles wat met ICT te maken heeft. De commissaris overhandigde hem een afscheidscadeau en een bos bloemen. Klaas wordt in de commissie opgevolgd door Gertjan Zuur en Erik-Jan Kreuze, die beiden in de statenvergadering werden benoemd.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.