11 januari 2023

Kantmarkering fietspaden wordt onderzocht in fietspilots

Op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid was bij de ingekomen stukken een brief van een betrokken burger waarin hij pleitte voor het veiliger maken van de fietspaden in Drenthe door meer fietspaden in Drenthe te voorzien van kantmarkering (kantstrepen). Uit onderzoek blijkt volgens hem dat fietspaden door kantmarkering als veiliger ervaren worden en veiliger zijn.  
Deze brief was reden voor CDA-Statenlid Eline Vedder vragen te stellen aan het College van Gedeputeerde Staten.

Eline Vedder: “In 2015 heeft de provincie Drenthe een lijnenproef uitgevoerd en daaruit bleek dat fietsers waardering hadden voor niet alleen een nieuwe middenbelijning, maar ook voor kantmarkering. Tot nu toe past de provincie Drenthe kantmarkering alleen toe bij fietspaden die worden opgewaardeerd tot Fietsroute Plus-paden en plekken die speciale aandacht behoeven. De opgedane positieve ervaringen met het breed toepassen van kantmarkering in andere provincies, in combinatie met een toenemende verkeersonveiligheid onder fietsers en de ambitieuze fietsvisie van Drenthe, is wat de CDA-fractie betreft een aanleiding om het breder toepassen van kantmarkering opnieuw te onderzoeken. Hoe kijkt de gedeputeerde hiernaar en is de gedeputeerde bereid om een actuele kosten/baten afweging hierover te maken?”

Bij afwezigheid van verantwoordelijk gedeputeerde Vedelaar antwoordde gedeputeerde Hans Kuipers namens het College van Gedeputeerde Staten dat de fietsveiligheid een hoge prioriteit heeft. Volgens hem zijn er twee pilots in voorbereiding op gebied van veiligheid voor fietsers en daarin zal de mogelijkheden van kantbelijning worden meegenomen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.