06 maart 2024

Koers van CDA ten aanzien van gaswinning Drenthe

In de commissievergadering van Provinciale Staten van 6 maart 2024 gaf Sonja Hilgenga-van Dam als antwoord op de vragen van de Christen Unie naar het standpunt ten aanzien van de gaswinning de drie kernpunten van de koers van het CDA weer: 
1.     Winning moet veilig voor mens en milieu
2.     De provincie moet achter haar inwoners gaan staan als het gaat om de zorgen die er leven over winning en schadeafhandeling
3.     Het CDA wil dat het college zich inzet voor omgekeerde bewijslast in heel Drenthe

Inwoners moeten zich veilig voelen 
Sonja Hilgenga startte haar bijdrage met het volgende statement: “Als we iets van Groningen moeten hebben geleerd is het wel dat inwoners zich veilig moeten voelen. Het leed van Groningen gaat niet alleen over geleden schade maar ook over de gevolgen van gevoelens van angst en onveiligheid. De economische opbrengst moet daarom altijd ondergeschikt zijn aan de veiligheid. Helaas kunnen we nog niet geheel zonder fossiele brandstoffen maar het CDA wil dat als onze landelijke overheid winning toestaat,  deze zelfde overheid ervoor moet zorgen dat de veiligheid voor inwoners en het milieu gegarandeerd wordt”.

Omgekeerde bewijslast
Sonja Hilgenga benadrukte dat het CDA wil dat het  college in Drenthe zich actief inzet voor omgekeerde bewijslast bij schade.  Het is opvallend, zo stelde zij: “dat voor het Groninger gasveld omgekeerde bewijslast geldt, maar in het overgrote deel van Drenthe niet”.  Op een interruptievraag over deze omgekeerde bewijslast lichtte zij toe dat het dan niet gaat om het in elk geval uitkeren van schade, maar aan de werkwijze waarbij de overheid moet aantonen dat de schade niet is veroorzaakt door de mijnbouw. 

Lastige vraag: waardoor is de schade veroorzaakt? 
Sonja Hilgenga uitte haar zorgen over schadeafhandeling, bijvoorbeeld recent in Annerveensche kanaal. Inwoners kunnen daar nergens terecht, omdat de oorzaak van de schade onduidelijk is. Komt het van de zoutwinning in het naastgelegen BorgerCompangnie, Van de veenlagen die onder hun huis zitten of van de aardbeving die recent nog is geregistreerd in het gebied of toch van de diepe bodemdaling. Of misschien door een combinatie van factoren?  Sonja Hilgenga noemde verder Norg, Ekehaar en Schoonebeek als plaatsen waar zorgen zijn rond de mijnbouw en mijnbouwschade.  

Oproep: provincie sta achter de inwoners 
Sonja Hilgenga stelde vast dat dat het “vreemd is om als overheden tegenover elkaar komen te staan maar dat is wel wat hier dreigt te ontstaan”.  Wat het CDA betreft kan de provincie niet blijven toekijken als de gevolgen van winning leiden tot veel zorgen en onrust bij de inwoners.  Het CDA roept daarom het college op zich actief te blijven inzetten voor die omgekeerde bewijslast in Drenthe

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.