28 maart 2023

Koninklijke onderscheiding voor CDA-Statenleden

Op woensdag 28 maart jl. werd tijdens de Statenvergadering afscheid genomen van Statenleden die niet terugkeren in de komende bestuursperiode. Voor het CDA werd afscheid genomen van Ceciel Mentink, Siemen Vegter en Gertjan Zuur. Zij hebben zich de afgelopen jaren met veel enthousiasme ingezet voor de inwoners van Drenthe. De Commissaris van de Koning van Drenthe, mevrouw Jetta Klijnsma, sprak alle vertrekkende Staten toe en voor sommigen had zij nog een verrassing.

Noaberschap
Ceciel Mentink was de afgelopen jaren onder andere woordvoerder voor de sport en het sociale domein en daarnaast was zij penningmeester van de fractie. Commissaris van de Koning Klijnsma benadrukte hoe Ceciel haar werk in de zorg combineerde met het werk op hun boerderij en thuis en daarnaast nog invulling gaf aan haar Statenlidmaatschap. Zij haalde een uitspraak van Ceciel aan die zij gebruikte bij de behandeling van de Sociale agenda. “Als de hand en geest niet samengaat kan er geen kunst ontstaan.” Ceciel was een vurig pleitbezorger van het Noaberschap in Drenthe.

Veel humor
Siemen Vegter werd de afgelopen jaren vooral bekend als woordvoerder in het dossier stikstof. Met zijn kennis en inzet wist hij ook landelijk veel respect af te dwingen en was hij een vraagbaak voor anderen. Naast het dossier Landbouw en Natuur was hij woordvoerder Ruimtelijke Ordening. Maar Siemen was niet alleen Statenlid maar ook voorzitter van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) waar hij met strakke hand en veel humor de voorzittershamer hanteerde. Commissaris Klijnsma noemde Siemen rustig en realistisch. “Niet alleen een kundig statenlid maar ook een kundig commissievoorzitter, zowel in deze bestuursperiode maar ook in de periode 2015-2019. Zij memoreerde ook de periode dat Siemen gemeenteraadslid in Assen is geweest waarmee hij in totaal zeventien jaar zich als volksvertegenwoordiger heeft ingezet voor de Drenten. Zij verraste Siemen met de mededeling dat het de Koning had behaagd Siemen te benoemen als lid in de Orde van Oranje-Nassau en speldde hem het daarbij behorende onderscheiding op. Siemen bedankte zijn fractiegenoten, de medewerkers maar natuurlijk op de eerste plaats zijn aanwezige echtgenote Aafke en hun kinderen.

Luis in de pels
Gertjan Zuur was niet alleen de financieel specialist van de fractie maar ook het financiële geweten van Provinciale Staten. Menig ambtenaar maar ook de gedeputeerde met financiën in portefeuille had wat uit te leggen als Gertjan weer eens fouten of tekortkomingen in de stukken was tegengekomen. Commissaris Kleinsma noemde Gertjan de financiële man bij uitstek in Provinciale Staten die ze gaan missen. “Als er serieuze cijfers voorbij komen kijken de statenleden naar jou en dat is wel een geruststelling”, zei Commissaris Klijnsma. “En als College van Gedeputeerde Staten ervaren we jou als de luis in de pels, dank daarvoor.” In haar dankwoord memoreerde zij nog de periode van negen jaar dat Gertjan lid van de gemeenteraad van Coevorden is geweest. Daarom speldde zij namens de Koning Gertjan de versierselen op die horen bij het lidmaatschap in de orde van Oranje-Nassau. Gertjan roemde de samenwerking die hij in zijn periode als Statenlid heeft ervaren en haalde een uitspraak van Nelson Mandela aan die vrij vertaald luidt: ‘Alleen ga je sneller maar samen kom je verder.’ Hij bedankte zijn fractiegenoten en anderen waarmee hij heeft samengewerkt en benadrukte hij dat niet zonder het thuisfront dit werk had kunnen doen. Hij bedankte zijn aanwezige vrouw, kinderen met partners en zijn schoonouders, die allemaal getuige waren van de uitreiking van de Koninklijke onderscheiding.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.