06 maart 2024

Meer ruimte voor inwonersparticipatie - Kans voor de Veenkoloniën goed voorbeeld - Bijval voor CDA

Op initiatief van het CDA werd  de aan Provinciale Staten gerichte brief “kans voor de veenkoloniën”  besproken in de commissievergadering van de Provinciale Staten op 6 maart 2024.
In de brief bepleiten “Kans voor de Veenkoloniën ’, ‘Kracht van de Veenkoloniën ’ en het ‘Zorg Innovatie Forum” het belang en de impact van inwonersinitiatieven.
Het CDA vroeg om:
-    Brede waardering voor de resultaten die bereikt zijn doordat bewoners met elkaar de schouders onder mooie projecten te zetten.
-    Blijvende ruimte te creëren voor het realiseren oplossingen van onderaf. 
-    Het borgen van succesvolle projecten voor de langere termijn.

Initiatieven uit het project Kans voor de Veenkoloniën zijn Drents goud
In haar toelichting op de agendering van deze brief stelde Sonja Hilgenga-van Dam:  
“Wij hebben goud in handen”. In het programma zijn de projecten het resultaat van de initiatieven vanuit betrokken inwonersgroepen. Geen plannen uit Den Haag, nee plannen uit Stadskanaal, Buinen, Grolloo en nog veel meer plaatsen. Resultaten zijn bereikt door gezamenlijk de schouders eronder te zetten. Met elkaar zorgen inwoners voor mooie projecten zoals laagdrempelige zorg  en vervoer regelen op plekken waar het OV niet meer komt”. 

Staan de Statenfracties open voor meer voor input en initiatieven vanuit onze inwoners?
Was de vraag die mevrouw Hilgenga stelde, want die ruimte wil het CDA graag geven. Het CDA vindt dat deze wijze van burgerparticipatie een belangrijke rol kan spelen in het terugwinnen van het vertrouwen in de overheid?.
Daarnaast vroeg zij aandacht voor de ervaring dat, juist door te beginnen bij de burgers, bij Kans voor de Veenkoloniën de echte problemen in beeld kwamen en andere oplossingen ontstonden die beter aansluiten op de wensen van betrokkenen.  

Blijvend ruimte voor inbreng van onderaf
Mevrouw Hilgenga stelde  dat “wat het CDA betreft moet er blijvend ruimte worden gecreëerd voor oplossingen van onderaf.”  Zij benoemde ook het belang van het op langere termijn borgen van succesvolle projecten. Een aantal van deze projecten, waarbij de kosten vele malen lager zijn dan de baten, moeten het doen met onzekere subsidies of tijdelijke middelen voor slechts twee jaar.   
De gedeputeerde gaf in haar reactie aan dat ze het belang van de door het CDA gewenste cultuurverandering onderstreept. Input van onderaf moet meer aandacht krijgen ook al blijven ook de bestaande overleg structuren belangrijk zoals bij het IZA.

Actieve gemeenschappen motor brede welvaartsgedachte en middel tegen polarisatie
Mevrouw Hilgenga  onderstreepte de ervaring dat de actieve lokale gemeenschappen zoals in dit Veenkoloniale deel van Drenthe, de motor vormen voor de provinciaal gedragen brede welvaartsgedachte. Bovendien bouwen dergelijke projecten aan hechte gemeenschappen omdat het polarisatie afbreekt. Wanneer je met elkaar aan tafel zit en samen oplossingen moet bedenken, blijken na het benoemen van de verschillen, er ineens veel meer overeenkomsten te zijn. Juist die overeenkomsten leiden tot verbinding en wederzijds begrip.
De CDA fractie vind het terecht dat dit als Het Drentse Goud wordt benoemd en geroemd.

Instemming vanuit de vergadering en inzet van de gedeputeerde toegezegd.
Vanuit de verschillende fracties werd met instemming gereageerd op de inbreng van mevrouw Hilgenga. De gedeputeerde gaf aan zich in te zetten voor de langer termijn borging van inwoner-initiatieven maar dat dit niet eenvoudig is.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.