15 februari 2024

Mensen hebben recht op veilige en goede woonplek

In de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe op 14 februari 2024 werd gesproken over de Startnotitie “Horizon van Drenthe” – Op weg naar een nieuwe omgevingsvisie. Deze notitie ziet op een toekomstscenario  voor drie hoofdvraagstukken over de toekomst van het landelijk gebied: Netwerk voor economie en energie, toekomst landelijk gebied en leefbare dorpen en steden. Dit is een startnotitie op basis waarvan de uitgangspunten voor communicatie en participatie worden vastgesteld. Daarbij wordt het venster gericht op het jaar 2100, het jaar 2050 en het jaar 2030.  

Fractievoorzitter Bart van Dekken is woordvoerder op dit dossier en verwoordde de visie van het CDA op dit punt als volgt:   “Meer realiseren en samendoen in onze omgeving. En dat is gewoon hartstikke concreet met betrekking tot de startnotie omgevingsvisie.” 

Bart van Dekken benadrukte het belang de legpuzzel van aanwijzen van bestemming van grond en gebouwen zorgvuldig en goed te leggen. Hij sprak de voorkeur van het CDA uit voor het combigebruik van dingen. “Een zonnepaneel bij voorkeur op een dak en een recreatieve waarde of landbouwgrond in een prachtig natuurgebied”. Hij pleitte voor een ja-mits houding in plaats van nee-tenzij.  Bart van Dekken riep op tot “Goed rentmeesterschap vanuit solidariteit en humaniteit. En niet steeds de verschillen zo populistisch uitventen of even iets tijdelijk opzij leggen”.

Bart van Dekken citeerde een reactie van Jan Terlouw op het overlijden van oud-premier Dries van Agt en zijn echtgenote “Wij respecteerden elkaar. Ik ben zeer bedroefd en we verkeerden met elkaar in wellevendheid en diepe vriendschap ondanks politieke verschillen soms….wat kan ik naar die tijd hunkeren”.  Hij noemde dat “Een ontroerend mooi voorbeeld van samendoen“

Bart van Dekken benadrukte vooral het cruciale en basale recht dat mensen hebben op een veilige en goede woonplek. Een recht, waarbij mensen moeten kunnen rekenen op haar overheid.  “De benadering van een straat of woonlaag erbij wordt door de gemeenten breed omarmd. Inbreiden kan prima, maar ook uitbreiden waar daar draagvlak voor is. Ook als het buitengebied daarmee in beeld is!  Om die reden heeft het CDA in collegiale samenwerking met de fracties van Sterk Lokaal, BBB, VVD en PVV een motie op dit punt ingediend. Sneller en veel meer woonruimte voor onze inwoners realiseren dan nu wordt gedaan. We moeten meer woningen realiseren en dat beter samendoen”.  Het voorstel en de motie werden met meerderheid van stemmen aangenomen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.