03 april 2024

Nieuwe benadering grondbeleid roept vragen op bij CDA

Lastig een oordeel te geven over dit stuk
Na een discussie in de commissievergadering van 20 maart werd in de vergadering van Provinciale Staten van 3 april 2024 besluitvormend gesproken over het  actualiseren van het Grondbeleid. Dit beleid geeft actuele kaders voor het college van Gedeputeerde Staten om adequaat te handelen op het terrein van grondzaken

Duidelijk afwegingskader 
Sonja Hilgenga, woordvoerder op dit dossier, zei blij te zijn met de schriftelijke toelichting van de gedeputeerde. Zij sprak de verwachting uit dat bij toevoeging van nieuw beleid  zonder ophoging van het grondkrediet het college dan een duidelijk afwegingskader vaststelt met de prioriteiten. 

Prioriteit bij PAS-melders en Interimmers
Voor het CDA staat op als het gaat om een afwegingskader, op nummer 1 het belang van toewerken naar goede oplossingen voor de groep boeren die al zo lang wacht op een duidelijk perspectief. 

“Wij gaan uw huis verbouwen”
Het tweede punt van zorg van het CDA betreft de participatie. Er mist een duidelijk kader.  Sonja Hilgenga gebruikte een metafoor om aan te geven wat boeren ervaren als “overval tactiek”: 
“U zou kunnen stellen dat we op een dag aanbellen bij de gedeputeerde met de mededeling dat we zijn huis gaan verbouwen, zonder duidelijke aankondiging en zonder dat u weet wat het eindresultaat is. U zou zomaar ergens anders moeten gaan wonen”

CDA krijgt gevraagde toezegging participatieparagraaf
Het CDA wil dat in elk gebiedsstrategieplan een uitgewerkt participatie paragraaf wordt opgenomen en vroeg op dit punt een toezegging van de gedeputeerde.  Deze toezegging werd volmondig gegeven. 

Het hele betoog van Sonja Hilgenga lezen? Klik hier 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.