03 april 2024

Oliewinning Schoonebeek: Burgers moeten kunnen vertrouwen op een rechtvaardige overheid.

CDA pleit opnieuw voor omgekeerde bewijslast
In de vergadering van Provinciale Staten van 3 april 2024 werd een interpellatiedebat gehouden naar aanleiding van de aardbeving nabij Schoonebeek op 23 maart 2024. 

Sonja Hilgenga-van Dam voerde namens het CDA in dit debat het woord. Zij benoemde de zorgen  over de situatie bij Schoonebeek die versterkt worden door de recente aardbeving bij Emlichheim.
Sonja Hilgenga riep op met een krachtige stem te spreken en niet los van elkaar dit onderwerp te adresseren. 

Menselijker, makkelijker, milder
Sonja Hilgenga betoogde dat “Juist op het punt van schade en schadeafhandeling moeten we de minister blijven aanspreken als het gaat om de rechtvaardig beleid en het zijn van een betrouwbare overheid. Schade afhandeling moet menselijker, milder en makkelijker. Onze zorgen op dit vlak moeten we gezamenlijk met gemeente Coevorden en gemeente Emmen blijven agenderen in Den Haag”.

CDA mede-indiener motie aandacht voor Schoonebeek
Het CDA was mede-indiener van een motie van Sterk Lokaal Drenthe waarin werd opgeroepen 
“Om samen met de gemeenteraden van Emmen en Coevorden een eenduidige vuist te maken ( dmv een brief en/of motie) ten gunste van de inwoners van Schoonebeek eo en daarmee een signaal af te geven naar de Tweede kamer en staatssecretaris”.  Deze motie werd met een meerderheid van stemmen aangenomen. 

Waardering voor rol gedeputeerde Henk Jumelet
CDA-gedeputeerde  Henk Jumelet benadrukte dat het goed is om in de Statenzaal op deze waardige manier te spreken over een dossier dat zoveel emotie oproept.  Hij lichtte toe dat er uiteraard ook één op  één overleg is met de verantwoordelijk staatssecretaris. Het gaat niet om een vergoeding maar om meedelen in de opbrengst en perspectief voor het gebied. Verschillende woordvoerders spraken hun waardering uit voor de inzet en gedrevenheid van de gedeputeerde om dit onderwerp scherp voor het voetlicht te brengen. 
Het hele betoog van Sonja Hilgenga lezen? Klik hier
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.