20 maart 2024

Ophogen investeringskrediet landelijk gebied noodzaak

In de commissievergadering van 20 maart 2024 werd gesproken over het voorstel het Investeringskrediet Grondbezit Landelijk Gebied op te hogen van 140 miljoen naar 210 miljoen.  

Dit bedrag is nodig om grondaankopen binnen het Natuurnetwerk te realiseren en een ruilgrondvoorrraad beschikbaar te hebben voor landelijke, vertaald in provinciale beleidsdoelen en ook agrarische structuurverbetering. 

Voorkomen onduidelijkheid en vertraging 
Namens het CDA gaf statenlid Gertjan Zuur een reactie op dit voorstel. 
Het CDA is van mening dat, in het belang van de inwoners van Drenthe, het ingezette beleid moet worden gecontinueerd.  Hij citeerde uit een brief van de DPG: “Juist wanneer het investeringskrediet grondbezit landelijk gebied niet (tijdelijk) verhoogd wordt, leidt dit tot stagnatie van de afspraken uit het Natuurpact.” En, voor ons nog belangrijker: “Maar ook tot onduidelijkheid en vertraging voor het perspectief van de landbouw.” 

Voorkomen moet worden dat het risico groter wordt dat, doordat nu over onvoldoende middelen kan worden beschikt,  in de toekomst wordt overgegaan tot minder vrijwillige grondtransacties. En daar is het CDA geen voorstander van.

“Scheur in de broek” niet voor rekening provincie
Gertjan Zuur riep op de, steeds grotere, financiële risico’s goed te monitoren. De activiteiten geven uitvoering aan landelijke wet- en regelgeving.  Het CDA is van mening dat, indien de provincie door aanpassing van deze regelgeving “een scheur in de broek oploopt”, de overheid dat verschil, de schade, moet bijpassen. Gedeputeerde Van Dijk gaf aan daar dan op te rekenen.

De hele bijdrage van Gertjan Zuur lezen? Klik hier
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.