03 maart 2023

Opinie

Haagse stikstofpolarisatie brengt ons geen stap verder

Sommige politieke partijen hebben niets geleerd van de hartenkreet van Johan Remkes, die bij de presentatie van zijn stikstofrapport sprak over ‘de wanhoop in de ogen van hele redelijke mensen’. Om de stikstofreductie tot een succes te maken moeten we het vertrouwen van boeren winnen en met hen naar gedragen oplossingen zoeken. 

De twaalf provincies staan voor de opdracht om voor heel Nederland plannen op te stellen voor natuurherstel en een gezond perspectief voor de agrarische sector. Daarbij worden we keer op keer in de wielen gereden door nodeloze provocaties vanuit de landelijke politiek. In elke zaal met boeren zien wij de wanhoop en de boosheid die deze provocaties oproepen. Dat kost steeds weer een uur voordat het over de echte inhoud kan gaan.

Boer zijn is geen gewoon beroep. Het is een manier van leven. Elke dag is de boer bezig met zijn dieren, de grond en de natuur. Een gezonde leefomgeving is hun bestaansrecht. Een boer is ook ondernemer, die met zijn bedrijf inspeelt op veranderende omstandigheden. Juist dankzij innovaties is de Nederlandse boer wereldwijd toonaangevend in de duurzame productie van gezond voedsel van eigen bodem. 

Partijen op links miskennen de belangrijke rol die een sterke agrarische sector speelt in het beheer van landschap en natuur en ondermijnen zo het draagvlak voor positieve veranderingen. Hoe wil je mensen meekrijgen als je blijft roepen dat de helft van de boeren weg moet? Hoe wil je het gesprek aangaan als je op voorhand al dreigt met onteigening of gedwongen stoppen?

Plat rechts strooit zand in de machine door twijfel en nepnieuws te verspreiden over de ernst van de problemen. Enkele partijen moedigen openlijk agressieve acties aan, die elk gesprek onmogelijk maken. Anderen benoemen zichzelf tot erelid van de twijfelbrigade en trekken gemakzuchtig de handen af van haalbare oplossingen. Niet voor de boer, maar ten koste van de boer!

Het platteland staat voor grote veranderingen. Dat gaat niet alleen om de boeren, maar om de hele gemeenschap. Daarom moet je, net als bij de verbouwing van je huis, eerst een goed plan hebben voor je begint. Daar ontbreekt het aan. Als provincies zijn wij al bezig om deze ‘verbouwing’ in goede banen te leiden, maar dan moeten we ook de ruimte, gereedschappen en financiële middelen krijgen om die verantwoordelijkheid waar te maken. Ook daar ontbreekt het nog steeds aan. 

Wij willen af van oeverloze Haagse non-discussies over jaartallen, kosten en modelberekeningen. De echte oplossing ligt in de regio. Bij de boeren en bestuurders die met hun poten in de modder staan. Laat partijen stoppen met polarisatie en aanschuiven aan de keukentafels. Staar je niet blind op je eigen gelijk, maar probeer het vertrouwen van de boeren te herwinnen. Nederland heeft behoefte aan stabiliteit, nuchterheid en betrouwbaarheid. Alleen met ‘minder ik, meer wij’ komen we vooruit. Polarisatie als uitweg voor een gebrek aan visie en verantwoordelijkheidsbesef brengt ons geen stap verder. 


Jo-Annes de Bat – lijstrekker CDA Zeeland
Rick Brink – lijsttrekker CDA Overijssel
Friso Douwstra – lijsttrekker CDA Fryslân
Peter Drenth – lijsttrekker CDA Gelderland
Dennis Heijnen – lijsttrekker CDA Noord-Holland
Henk Jumelet – lijsttrekker CDA Drenthe
Erik Ronnes – lijsttrekker CDA Noord-Brabant
Mirjam Sterk – lijsttrekker CDA Utrecht
Meindert Stolk – lijsttrekker CDA Zuid-Holland
Michael Theuns – lijsttrekker CDA Limburg
Marian Uitdewilligen – lijsttrekker CDA Flevoland
Robert de Wit – lijsttrekker CDA Groningen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.