16 juni 2021

Problematiek buslijn Emmen-Ter Apel niet oplossen met alleen repressie

Tijdens de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid, die gehouden werd op woensdag 16 juni, werd de brief van FNV Streekvervoer besproken over de veiligheid van de buschauffeurs van Qbuzz op de lijnen72 en 73 Emmen - Ter Apel v.v. Er zijn regelmatig incidenten waarbij de buschauffeurs en ook passagiers zich onveilig voelen. De FNV heeft een enquête onder de buschauffeurs gehouden en de brief met enquête werd besproken door de commissieleden.

Rotgevoel
CDA-woordvoerder Eline Vedder was bij het lezen van de reacties twee zinnen opgevallen, namelijk “Asielzaken horen geen probleem te zijn van het openbaar vervoer” en “Geld is belangrijker dan onze veiligheid”. Volgens haar moet het een rotgevoel zijn als je naar je werk gaat en het gevoel hebt dat daar een maatschappelijk probleem op jou wordt afgewenteld en dat jouw eigen veiligheid daarin ondergeschikt is aan geld. 
“In de enquête krijgen werkgever en politiek dan ook met overtuiging een dikke onvoldoende van de buschauffeurs en dat hebben we ons aan te trekken”, zegt Eline Vedder. “Blij zijn we dan ook met het nieuws van vanochtend dat per direct de pendeldienst wordt uitgebreid, maar wat treurig dat daarvoor wel drie incidenten op een dag hebben moeten plaatsvinden. En we realiseren ons dat dit nog niet de structurele oplossingen is, die terecht wordt gevraagd door de buschauffeurs. En die oplossingen worden volop aangedragen en kan je eigenlijk allemaal herleiden tot dezelfde kern, namelijk: laat mij er niet alleen voor staan in de bestrijding van overlast. Hoe je dat vervolgens zou kunnen realiseren, daarvoor worden meerdere suggesties aangedragen zoals meer pendelbussen, meer meerijdende boa’s en meer instapcontroles.”

Systeem plaatsbewijzen wijzigen
De CDA-fractie maakt zich, net als de VVD die dit onderwerp agendeerde, zorgen over het gevoel van onveiligheid van de chauffeurs en medereizigers. Ook de CDA-fractie wil volgens Eline dat die overlast afneemt. “De aangedragen oplossingen hiervoor liggen zeer voor de hand. Maar ze leunen ook allemaal op repressieve handhaving. In feite verleg je dan de confrontatie in plaats van dat je hem voorkomt. Net als de PvdA zou de CDA-fractie zou betrokken partners en overheden willen uitdagen: kunnen we ook voorkomen in plaats van genezen? Wat zouden we bijvoorbeeld kunnen doen om ervoor te zorgen dat asielzoekers minder vaak de bus nodig hebben? Of kan het systeem van plaatsbewijzen voor asielzoekers misschien anders worden ingericht? Natuurlijk zijn repressieve maatregelen een onderdeel van de oplossing maar neemt de aanwezigheid van een boa met wapenstok, pepperspray en handboeien het gevoel van onveiligheid en stress weg? De CDA-fractie pleit voor een structurele mix van handhaving en maatregelen om overlast te voorkomen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.