14 oktober 2019

Provinciale Beleidsregels Stikstof ingetrokken

Maandagmorgen vond een grote boerenmanifestatie plaats bij het provinciehuis in Assen, net zoals bij de provinciehuizen in de andere provincies. Meer dan 1000 boeren protesteerden tegen de op 8 oktober vastgestelde beleidsregels omtrent stikstof, die naar hun mening nadelig uitpakken voor de sector en genomen zijn zonder overleg met hen.

Eline Vedder is woordvoerder van de CDA-Statenfractie: “Wij zeggen bij CDA-Drenthe altijd: landbouw doet ertoe. Dat was vandaag, met zo’n opkomst, overduidelijk. Boeren zijn de dragers van ons mooie platteland. We hebben in Drenthe een traditie van samenwerking tussen landbouw, natuur en overheid en zijn daarbij echt een voorbeeld voor andere provincies. Ook in dit dossier is het belangrijk dat boeren worden gehoord en een serieuze gesprekspartner kunnen zijn. Verstandige besluiten neem je samen. Daarom heeft de CDA-Statenfractie zich direct vanaf het bekendmaken van de beleidsregels, zes dagen geleden nog maar, enorm ingezet om deze terug naar de tekentafel te verwijzen. De Drentse boeren hebben zich vandaag voorbeeldig gedragen tijdens de manifestatie. Ons motto ‘Met een warm hart en het hoofd koel’ was vandaag ook op hen van toepassing.”

Verantwoordelijk gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) erkende dat deze beleidsregels genomen zijn zonder overleg met de boeren, de natuurorganisaties en bedrijfsleven. Ook gaf hij aan dat de regels niet in lijn zijn met de door de Minister aangegeven richting. Henk Jumelet: ”In ons collegeprogramma hebben we nadrukkelijk aangegeven dat we in de wet- en regelgeving niet strenger willen zijn dan het Rijk. Vanuit de provincie worden geen extra regels bovenop de landelijke regels gelegd. We gaan nu onderzoeken of het genomen besluit correct is en in afwachting van de uitkomst van die onderzoeken trekt het College van Gedeputeerde Staten de beleidsregels in. We gaan terug naar de tekentafel en zullen de verschillende sectoren uitnodigen met ons in gesprek te gaan waarna we opnieuw een besluit kunnen nemen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.