29 juni 2022

Raadgevend referendum nog niet nodig in Drenthe

In de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE) stond een verkennende notitie op de agenda over het raadgevend referendum. De aanleiding voor deze notitie is een initiatief van een groep inwoners van Drenthe dat via het recht van agenderen hiervoor aandacht heeft gevraagd. De werkgroep ‘Veranderende samenleving’ is hiermee aan de slag gegaan en heeft de notitie gemaakt met als doel om het politieke debat over de mogelijkheid van een (vernieuwend) raadgevend referendum voor Drenthe te faciliteren. In deze notitie is een uiteenzetting opgenomen van verschillende vormen van referenda en hun uitwerking op hoofdlijnen alsmede van volksinitiatieven en burgerfora.  

Samenwerken
Volgens fractievoorzitter Bart van Dekken is het CDA principieel van dingen samendoen en daarom willen zij om die reden aan elke gesprekstafel blijven meedoen. “En dat doen we vanuit verschillende rollen zoals die zichtbaar zijn in de samenleving via een parlement en het openbaar bestuur. Als gekozen volksvertegenwoordiger haal je daarbij het net op met meningen en opvattingen in de samenleving en werk je in de politiek samen om doelen te realiseren. En dat is psychologisch en bestuurlijk soms ronduit ingewikkeld. Want zodra je in dit land een verkeerde toon aanslaat ben je aan de beurt. Het Tweede Kamerlid Derk Boswijk kreeg onlangs, toen hij mensen vroeg om een boerenzakdoek te gaan dragen als teken van solidariteit, de opmerking: ‘Trek hem maar heel, heel lekker strak Derk’. En tijdens het laatste boerenprotest was op een voertuig een niet ingevulde overlijdensakte van een minister te lezen.”

Niet elke kloof kan gedicht worden
“Wat een haat en bittere emotie”, vervolgt van Dekken zijn betoog. “Natuurlijk snap ik alle emotie maar moeten we niet proberen om eens gewoon weer wat vriendelijker te zijn en te respecteren dat je met elkaar in een democratie probeert te gaan voor een meerderheidsstandpunt? En dat gaat met vallen en weer opstaan. En eerlijk blijven wat je wel kunt of wilt doen en waar je grenzen liggen om iets niet te doen. Laten we nu eens stoppen met te doen alsof elke kloof gedicht kan worden. Dat hebben politici al te lang gezegd maar het is -alle politieke versplintering ten spijt- niet overtuigend te doen. We hebben daar verkiezingen voor en bovenal ook al mogelijkheden vanuit een agenderingsrecht en vormen van inspraak. Het toevoegen van een raadgevend referendum is daarbij voor het CDA principieel niet nodig. En al helemaal niet wanneer een lage opkomst bij formele verkiezing een argument gaat worden om maar eens iets als een referendum te proberen. Dat is echt de verkeerde weg. Hier zit de kern van ons bezwaar.”

Altijd in gesprek blijven
“Beter lijkt mij om de meest cruciale aanbevelingen van de werkgroep ‘Veranderende samenleving’, te volgen en dat is het kader verbindend bestuur”, zegt Bart van Dekken. “Maar dan ook echt samen. Dus niet alleen als Statenleden in een dorp of wijk gaan rondtrekken, maar werkelijk samendoen. En de werkvorm zoals een tweetal malen overtuigend gedaan met Drenthe in Debat, levendige ontmoetingen met onze Jongerenraad en openbare themabijeenkomsten organiseren in dit huis. Het handhaven van de huidige instrumenten en de vernieuwing zoeken in het kader van verbindend bestuur lijkt ons prima. Een raadgevend referendum is daardoor niet noodzakelijk. Wij moeten als volksvertegenwoordigers nog beter uitleggen wat we wel of niet samen kunnen, willen en mogen doen. En de gesprekstafel, zoals daar is ook deze commissietafel, nooit verlaten.”
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.